Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Projekt „Fryzjer – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje wsparcie w formie:

 • kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie FRYZJER: kwalifikacja A.19 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich – dla 100 osób. Kurs obejmuje 685 godz. dydaktycznych w tym 285 godz. zajęć teoretycznych oraz 400 godz. zajęć praktycznych
 • egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE): uczestnik projektu, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:
  • z części pisemnej: co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, oraz
  • z części praktycznej: co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Zdający, który dał egzamin z części pisemnej i egzamin z części praktycznej z zakresu danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu, opracowaną przez OKE.

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:

 • materiały szkoleniowe (teczka, długopis, notatnik, podręczniki)
 • odzież ochronną
 • materiały dydaktyczne (kosmetyki do pielęgnacji włosów)
 • catering podczas zajęć teoretycznych
 • ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie
 • badania lekarskie wymagane specyfiką kursu
 • komplet nożyczek

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Zajęcia będą się odbywały w Lublinie, Zamościu i Białej Podlaskiej.

Projekt „Fryzjer – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.