logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „FRYZJER – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny – II EDYCJA”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenie do projektu

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza skontaktujemy się z Państwem z informacjami nt. rekrutacji do projektu.
  • łącznie z ew. numerem kierunkowym; tylko cyfry i spacje