Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Poczta dla pracowników Ośrodka Szkoleniowego KURSOR

Interfejs poczty przez WWW (o nazwie WebMail) znajduje się pod łatwym do zapamiętania adresem http://poczta.kursor.edu.pl; stamtąd następuje automatyczne przekierowanie na adres docelowy https://poczta58697.wer.pl – może być jednak konieczne zaakceptowanie i zapamiętanie w przeglądarce wyjątku bezpieczeństwa.

Problemy z wysyłaniem i dostarczaniem poczty

Zdarza się, że do nadawcy powraca wiadomość, która z jakiegoś powodu nie mogła zostać dostarczona – ta tzw. zwrotka podaje powód, dla którego odbiorca jej nie otrzymał. Najczęstsze przyczyny braku dostarczenia wiadomości do adresata zostały opisane w tym artykule.

Zdarza się, że wiadomość w ogóle nie może zostać wysłana (np. na adresy z KURSOR-a). Najczęściej powodem są załączniki; należy upewnić się, że:

 • przesyłany plik nie ma rozszerzenia exe ani rar
 • przesyłany plik nie jest archiwum (tj. plikiem z rozszerzeniem zip, 7z, arj) zawierającym spakowany plik o jednym z następującej listy rozszerzeń: ade, adp, bat, chm, cmd, com, cpl, exe, hta, ins, isp, jse, js, lib, lnk, mde, msd, msp, mst, pif, scr, sct, shb, sys, vb, vbe, vbs, vxd, wsc, wsf lub wsh

Konfiguracja programu pocztowego

Dane potrzebne do konfiguracji programów pocztowych:

 • użytkownik: x.y@kursor.edu.pl
 • serwer poczty przychodzącej (POP3): pop3.kursor.edu.pl
 • serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.kursor.edu.pl
 • serwer protokołu IMAP: imap.kursor.edu.pl
 • numer portu serwera SMTP: 587

W ustawieniach konta należy włączyć opcję „Serwer wymaga uwierzytelnienia” (np. w Outlook Express: Narzędzia/Konta/Właściwości/Serwery).

Bezpieczne połączenie

Można skonfigurować program pocztowy tak, żeby łączył się z serwerem pocztowym w sposób bezpieczny (tj. zabezpieczony przed przeczytaniem/zmianą nagłówków lub treści e-maila przez osoby niepowołane). Należy wówczas użyć następujących parametrów:

 • połączenie: bezpieczne na specjalnym porcie (TLS)
 • serwer poczty przychodzącej (POP3) i wychodzącej (SMTP): poczta58697.wer.pl
 • port serwera SMTP: 465
 • port serwera POP3: 995
7 grudnia 2018 r. zmienił się adres serwera pocztowego: był poczta58696.wer.pl, obecnie jest poczta58697.wer.pl

Pomocne artykuły

Pomoc zewnętrzna

Szczegółowe artykuły nt. konfiguracji kont pocztowych i możliwości aplikacji WebMail można znaleźć na następujących stronach:

Proszę pamiętać, że nie wszystkie opisane na ww. stronach opcje są dostępne dla każdego użytkownika; niektóre z nich może ustawić tylko webmaster.