logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Poczta dla pracowników Ośrodka Szkoleniowego KURSOR

Interfejs WWW

Interfejs poczty przez WWW (o nazwie WebMail) znajduje się pod łatwym do zapamiętania adresem http://poczta.kursor.edu.pl; stamtąd następuje automatyczne przekierowanie na adres docelowy https://poczta65051.wer.pl – może być jednak konieczne zaakceptowanie i zapamiętanie w przeglądarce wyjątku bezpieczeństwa.

Konfiguracja programu pocztowego

Dane potrzebne do konfiguracji programów pocztowych:

W ustawieniach konta należy włączyć opcję „Serwer wymaga uwierzytelnienia” (np. w Outlook Express: Narzędzia/Konta/Właściwości/Serwery).

Bezpieczne połączenie

Można skonfigurować program pocztowy tak, żeby łączył się z serwerem pocztowym w sposób bezpieczny (tj. zabezpieczony przed przeczytaniem/zmianą nagłówków lub treści e-maila przez osoby niepowołane). Należy wówczas użyć następujących parametrów:

17 marca 2021 r. zmienił się adres serwera pocztowego: był poczta58697.wer.pl, obecnie jest poczta65051.wer.pl

Pomocne artykuły

Problemy z wysyłaniem i dostarczaniem poczty

Zdarza się, że do nadawcy powraca wiadomość, która z jakiegoś powodu nie mogła zostać dostarczona – ta tzw. zwrotka podaje powód, dla którego odbiorca jej nie otrzymał. Najczęstsze przyczyny braku dostarczenia wiadomości do adresata zostały opisane w tym artykule.

Zdarza się, że wiadomość w ogóle nie może zostać wysłana (np. na adresy z KURSOR-a). Najczęściej powodem są załączniki; należy upewnić się, że:

Filtrowanie spamu

Serwer pocztowy zapewnia bardzo skuteczne filtrowanie spamu; niechciane wiadomości są oznakowywane słowem [SPAM] w tytule, jednak wpadają do skrzynki Odebrane w programach pocztowych. Żeby automatycznie przenieść je do skrzynki Spam (którą należy okresowo przeglądać, ponieważ mogą się w niej znaleźć wiadomości błędnie oznaczone jako niepożądane przez serwer pocztowy), należy utworzyć w programie pocztowym tzw. filtr („regułę przetwarzania”). Tworzenie filtra zostało szczegółowo opisane w artykułach na stronach programów pocztowych: MS Outlook i Thunderbird.

(Jeśli w programie pocztowym nie ma foldera Spam, to należy go najpierw utworzyć.)

Automatyczna odpowiedź („wakacyjna”)

Każdy użytkownik poczty może samodzielnie włączyć automatyczną odpowiedź, która będzie wysyłana za każdym razem, gdy na jego konto wpłynie e-mail. Dla automatycznej odpowiedzi można ustawić:

  1. początek: data oraz godzina
  2. koniec: data oraz godzina
  3. częstotliwość ponawiania (na każdy e-mail; tylko raz; raz na określony czas)
  4. treść

Można także dodać adresy e-mail do tzw. białej listy: na te adresy automatyczna odpowiedź nie będzie wysyłana.

Żeby skonfigurować automatyczną odpowiedź, należy zalogować się do interfejsu poczty przez WWW, a następnie wybrać: Ustawienia Zaawansowane Auto-odpowiedź.

Pomoc zewnętrzna

Szczegółowe artykuły nt. konfiguracji kont pocztowych i możliwości aplikacji WebMail można znaleźć na następujących stronach:

Proszę pamiętać, że nie wszystkie opisane na ww. stronach opcje są dostępne dla każdego użytkownika; niektóre z nich może ustawić tylko webmaster.