logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Poczta dla pracowników Ośrodka Szkoleniowego KURSOR

Interfejs poczty przez WWW (o nazwie WebMail) znajduje się pod łatwym do zapamiętania adresem http://poczta.kursor.edu.pl; stamtąd następuje automatyczne przekierowanie na adres docelowy https://poczta58697.wer.pl – może być jednak konieczne zaakceptowanie i zapamiętanie w przeglądarce wyjątku bezpieczeństwa.

Problemy z wysyłaniem i dostarczaniem poczty

Zdarza się, że do nadawcy powraca wiadomość, która z jakiegoś powodu nie mogła zostać dostarczona – ta tzw. zwrotka podaje powód, dla którego odbiorca jej nie otrzymał. Najczęstsze przyczyny braku dostarczenia wiadomości do adresata zostały opisane w tym artykule.

Zdarza się, że wiadomość w ogóle nie może zostać wysłana (np. na adresy z KURSOR-a). Najczęściej powodem są załączniki; należy upewnić się, że:

Konfiguracja programu pocztowego

Dane potrzebne do konfiguracji programów pocztowych:

W ustawieniach konta należy włączyć opcję „Serwer wymaga uwierzytelnienia” (np. w Outlook Express: Narzędzia/Konta/Właściwości/Serwery).

Bezpieczne połączenie

Można skonfigurować program pocztowy tak, żeby łączył się z serwerem pocztowym w sposób bezpieczny (tj. zabezpieczony przed przeczytaniem/zmianą nagłówków lub treści e-maila przez osoby niepowołane). Należy wówczas użyć następujących parametrów:

7 grudnia 2018 r. zmienił się adres serwera pocztowego: był poczta58696.wer.pl, obecnie jest poczta58697.wer.pl

Pomocne artykuły

Automatyczna odpowiedź („wakacyjna”)

Każdy użytkownik poczty może samodzielnie włączyć automatyczną odpowiedź, która będzie wysyłana za każdym razem, gdy na jego konto wpłynie e-mail. Dla automatycznej odpowiedzi można ustawić:

  1. początek: data oraz godzina
  2. koniec: data oraz godzina
  3. częstotliwość ponawiania (na każdy e-mail; tylko raz; raz na określony czas)
  4. treść

Można także dodać adresy e-mail do tzw. białej listy: na te adresy automatyczna odpowiedź nie będzie wysyłana.

Żeby skonfigurować automatyczną odpowiedź, należy zalogować się do interfejsu poczty przez WWW, a następnie wybrać: Ustawienia Zaawansowane Auto-odpowiedź.

Pomoc zewnętrzna

Szczegółowe artykuły nt. konfiguracji kont pocztowych i możliwości aplikacji WebMail można znaleźć na następujących stronach:

Proszę pamiętać, że nie wszystkie opisane na ww. stronach opcje są dostępne dla każdego użytkownika; niektóre z nich może ustawić tylko webmaster.