logo

Ośrodek Szkolenia Kierowców KURSOR w Lublinie

Wymagania, jakie musi spełniać kandydat

Wymagania, jakie musi spełniać kandydat na kierowcę: