Ośrodek Szkolenia Kierowców KURSOR

w Lublinie

Badanie lekarskie w cenie kursu tylko przy zapisach do 15 kwietnia!

Wymagania, jakie musi spełniać kandydat

Wymagania, jakie musi spełniać kandydat na kierowcę:

  • ukończone 18 lat (kurs — za zgodą rodziców — może rozpocząć osoba mająca 17 lat i 9 miesięcy),
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • uiszczenie opłaty za kurs (z możliwością rozłożenia na raty)