Ośrodek Szkolenia Kierowców KURSOR

Wymagania, jakie musi spełniać kandydat

Wymagania, jakie musi spełniać kandydat na kierowcę: