Ośrodek Szkolenia Kierowców KURSOR

praca dla instruktora jazdy

Wymagania, jakie musi spełniać kandydat

Wymagania, jakie musi spełniać kandydat na kierowcę: