Ośrodek Szkolenia Kierowców KURSOR

Rozpoczęcie kursu prawa jazdy krok po kroku

  1. zapisz się na kurs prawa jazdy kat. B w naszym ośrodku
  2. wpłać 400 zł (I rata opłaty za kurs)
  3. przyjdź do naszego ośrodka i pobierz skierowanie na badania (widnieje na nim numer telefonu do lekarza uprawnionego do badań kierowców)
  4. zadzwoń do lekarza i umów się na badanie
  5. udaj się do lekarza w celu uzyskania orzeczenia
  6. zrób zdjęcie potrzebne do dokumentu prawa jazdy
  7. w Wydziale Komunikacji urzędu odpowiedniego względem miejsca zameldowania (Urząd Miasta bądź Starostwo) wypełnij bądź złóż już wypełniony wniosek (można go pobrać tutaj w pliku PDF) wraz z dowodem osobistym, orzeczeniem lekarskim, jednym zdjęciem oraz oświadczeniem (jeżeli nie jesteś osobą pełnoletnią, poproś rodzica/opiekuna prawnego o wydanie stosownego oświadczenia) w celu uzyskania numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
  8. po dwóch dniach roboczych urząd wyda Ci numer PKK
  9. dostarcz numer PKK do naszego ośrodka najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia
  10. rozpocznij uzyskanie upragnionego prawa jazdy

POWODZENIA!