Ośrodek Szkolenia Kierowców KURSOR

w Lublinie

Badanie lekarskie w cenie kursu tylko przy zapisach do 15 kwietnia!

Rozpoczęcie kursu prawa jazdy krok po kroku

  1. zapisz się na kurs prawa jazdy kat. B w naszym ośrodku
  2. wpłać 400 zł (I rata opłaty za kurs)
  3. przyjdź do naszego ośrodka i pobierz skierowanie na badania (widnieje na nim numer telefonu do lekarza uprawnionego do badań kierowców)
  4. zadzwoń do lekarza i umów się na badanie
  5. udaj się do lekarza w celu uzyskania orzeczenia
  6. zrób zdjęcie potrzebne do dokumentu prawa jazdy
  7. w Wydziale Komunikacji urzędu odpowiedniego pod względem miejsca zameldowania (urząd miasta bądź starostwo) wypełnij lub złóż już wypełniony wniosek (można go pobrać tutaj w pliku PDF) wraz z dowodem osobistym, orzeczeniem lekarskim, jednym zdjęciem oraz oświadczeniem (jeżeli nie jesteś osobą pełnoletnią, poproś rodzica/opiekuna prawnego o wydanie stosownego oświadczenia) w celu uzyskania numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
  8. po dwóch dniach roboczych urząd wyda Ci numer PKK
  9. dostarcz numer PKK do naszego ośrodka najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia szkolenia
  10. rozpocznij uzyskanie upragnionego prawa jazdy

POWODZENIA!

Pobierz powyższą instrukcją jako plik PDF do wydruku.