logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

Szkoła dla absolwentów gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej. Czas trwania nauki, prowadzonej w trybie zaocznym i obejmującej przedmioty ogólnokształcące, wynosi 3 lata (6 semestrów).

Od września 2012 r. absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy pragną uzyskać wykształcenie średnie, zostają przyjęci do naszego liceum od razu na trzeci semestr.

Czesne wynosi 0 PLN przez cały czas trwania nauki.

Naukę można rozpocząć w lutym (semestr letni) lub we wrześniu (semestr zimowy). Zajęcia odbywają się nie rzadziej niż co 2 tygodnie w weekendy (soboty i niedziele).

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Dokumenty, które należy złożyć:

U nas nie ma żadnych ukrytych opłat! Przyjdź, zadzwoń, napisz — sprawdź!

Więcej informacji na temat liceum w sekretariacie szkoły. Zapraszamy!