zasadnicza szkoła zawodowa

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
  2. oryginał lub kopia świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

  1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  3. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
  4. 2 zdjęcia legitymacyjne
  5. orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli się je posiada)