WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2016 r.

spotkanie organizacyjne: 30 sierpnia, godz. 15.00

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

4

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

data rozpoczęcia: 03.09.2016 r. (sobota), godz. 9:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: sierpień/wrzesień 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

23

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

data rozpoczęcia: 14.09.2016 r. (środa), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

21

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: 19.09.2016 r. (poniedziałek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

22

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: 20.09.2016 r. (wtorek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

20

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

data rozpoczęcia: 03.10.2016 r. (poniedziałek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

51

Metody diagnostyczne w przedszkolu

planowana data rozpoczęcia: sierpień/wrzesień 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

70

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

planowana data rozpoczęcia: sierpień/wrzesień 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

71

Wychowawca klasy koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

planowana data rozpoczęcia: sierpień/wrzesień 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

88

Model TEACCH w terapii i edukacji osób z autyzmem

planowana data rozpoczęcia: sierpień/wrzesień 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

131

Skuteczny nauczyciel – jak to zrobić?

planowana data rozpoczęcia: sierpień/wrzesień 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.