WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2015/2016

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

W mikołajki weź poradę za czekoladę!

W dniach 4, 5 i 6 grudnia nasi wykładowcy w zamian za słodycze (które zostaną przekazane podopiecznym Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łabuniach) będą udzielać porad w następującym zakresie:

04.12.2015 r. (piątek), godz. 13.30–16.00
mgr Ewa Misiuta: pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
05.12.2015 r. (sobota), godz. 9.00-12.00
mgr Agnieszka Pilch: praca z uczniem z niepełnosprawnością: przepisy, IPET, planowanie pracy na lekcjach i metody pracy na zajęciach rewalidacyjnych
06.12.2015 r. (niedziela), godz. 9.00-12.00
dr Adam Balicki: prawo oświatowe, ochrona pracy nauczycieli, ochrona danych osobowych w szkołach/placówkach, ABI, nauczyciel w szkole stowarzyszeniowej
06.12.2015 r. (niedziela), godz. 9.00-12.00
mgr Maria Dyrda: umiejętności wychowawcze i psychologiczne nauczyciela, trudy uczeń, trudny rodzic, dyscyplina w klasie

Wojewódzkie granty edukacyjne 2015

Zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych na bezpłatne konferencje i kursy doskonalące.

informacje i zapisy »

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Trwają zapisy na wszystkie kierunki — zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

39

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: 25.11.2015 r. (środa), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

70

Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

data rozpoczęcia: 01.12.2015 r. (wtorek), godz. 15:00

cena kursu (inna niż w ofercie): 120 PLN

liczba godzin szkolenia 12; termin 2. spotkania - 08.12.2015 r. godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

43

Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

data rozpoczęcia: 07.12.2015 r. (poniedziałek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

146

Kultura żywego słowa – recytacja od podstaw

data rozpoczęcia: 10.12.2015 r. (czwartek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

55

Organizacja pracy grupowej w klasie

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2015 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

114

Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2015 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

145

Teatr dzieci – radość tworzenia

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2015 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.