WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe

kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

2

Kurs na kierownika wypoczynku

data rozpoczęcia: 07.04.2017 r. (piątek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

147

Prawne podstawy organizacji nowego roku szkolnego 2017/2018 w świetle reformy edukacji. Procedury przygotowania arkusza organizacji

data rozpoczęcia: 27.03.2017 r. kurs odwołany

kurs został odwołany

12

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w szkole - ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

data rozpoczęcia: 31.03.2017 r. (piątek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

75

Animator zabaw dziecięcych - w szkole, w turystyce, na imprezach dla dzieci

data rozpoczęcia: 01.04.2017 r. (sobota), godz. 9:00

miejsce: Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30A

Do 27.03.2017 r. proszę dokonać opłaty za kurs na nr konta 90 1140 1094 0000 3068 2000 1003

brak wolnych miejsc

98

Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

data rozpoczęcia: 03.04.2017 r. (poniedziałek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

20

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

data rozpoczęcia: 05.04.2017 r. (środa), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

85

Dziecko z autystycznym spektrum zaburzeń w klasie szkolnej

data rozpoczęcia: 30.03 06.04.2017 r. (czwartek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

23

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

data rozpoczęcia: 10.04.2017 r. (poniedziałek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

101

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym

data rozpoczęcia: 11.04.2017 r. (wtorek), godz. 15:00

miejsce: Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30A

Do 07.04.2017 r. proszę dokonać opłaty za kurs na nr konta 90 1140 1094 0000 3068 2000 1003

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

148

Zagrożenia w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie i profilaktyka

data rozpoczęcia: 20.04.2017 r. (czwartek), godz. 10:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

143

Formalnoprawne aspekty kandydowania na stanowisko dyrektora szkoły/placówki

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

144

Aspekty prawne kontroli zarządczej w szkole/placówce

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

145

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły/placówki

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

13

Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

112

Uzależnienia niechemiczne – młodzież jako grupa ryzyka

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.