WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe

kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: maj 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

148

Zagrożenia w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie i profilaktyka

data rozpoczęcia: 20.04.2017 r. (czwartek), godz. 10:00

prowadzący: dr Ireneusz Siudem

Do 14.04.2017 r. proszę dokonać opłaty za kurs na nr konta 90 1140 1094 0000 3068 2000 1003

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

101

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym

data rozpoczęcia: 11.04 25.04.2017 r. (wtorek), godz. 15:00

miejsce: Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30A

Do 20.04.2017 r. proszę dokonać opłaty za kurs na nr konta 90 1140 1094 0000 3068 2000 1003

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

98

Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

data rozpoczęcia: 07.04 26.04.2017 r. (środa), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

149

Bibułkarstwo – krok po kroku

data rozpoczęcia: 11.05.2017 r. (czwartek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

13

Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

58

Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

112

Uzależnienia niechemiczne – młodzież jako grupa ryzyka

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

143

Formalnoprawne aspekty kandydowania na stanowisko dyrektora szkoły/placówki

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

144

Aspekty prawne kontroli zarządczej w szkole/placówce

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

145

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły/placówki

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

85

Dziecko z autystycznym spektrum zaburzeń w klasie szkolnej

planowana data rozpoczęcia: maj 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

150

Statut szkoły – co i jak znowelizować? Co i jak uszczegółowić?

planowana data rozpoczęcia: maj 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.