WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

Rabaty przy zapisach na kursy kwalifikacyjne

50 PLN
— dla każdego słuchacza z placówki, z której na kursy kwalifikacyjne w naszym ośrodku uczęszczają co najmniej 3 osoby
100 PLN
— dla każdego słuchacza, który w poprzednich latach ukończył inny kurs kwalifikacyjny w naszym ośrodku
Rabaty mogą być łączone ze sobą.

11

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

data rozpoczęcia: 06.12.2014 r. (sobota)

miejsce: Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30A

są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

4

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

data rozpoczęcia: 13.12.2014 r. (sobota), godz. 10:00

miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

data rozpoczęcia: 13.12.2014 r. (sobota), godz. 9:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

6

Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki

data rozpoczęcia: 06.12 18.12.2014 r. (czwartek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

2

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

data rozpoczęcia: 14.02.2015 r. (sobota), godz. 11:00

informacje i zapisy

12

Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka)

data rozpoczęcia: 14.02.2015 r. (sobota), godz. 10:00

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy

1

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

data rozpoczęcia: 28.02.2015 r. (sobota)

nowa grupa!

informacje i zapisy

10

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Przyroda”

planowana data rozpoczęcia: luty 2015 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

13

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

planowana data rozpoczęcia: luty 2015 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

19

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: luty 2015 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

15

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: luty 2015 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

109

Zajęcia rewalidacyjne z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej

data rozpoczęcia: 10.02.2015 r. (wtorek), godz. 10:00

2. spotkanie 11.02.2015 r. godz. 10:00

informacje i zapisy

152

Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży

data rozpoczęcia: 12.02.2015 r. (czwartek), godz. 9:00

informacje i zapisy

119

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym

data rozpoczęcia: 14.02.2015 r. (sobota), godz. 10:00

miejsce: Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu ul. Peowiaków 30 A

informacje i zapisy

112

Podstawy edukacji i terapii dzieci z autyzmem

data rozpoczęcia: 18.02.2015 r. (środa), godz. 15:00

2. spotkanie 19.02.2015 r. godz. 15:00

informacje i zapisy

63

Metoda Dobrego Startu – założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą

data rozpoczęcia: 17.02.2015 r. (wtorek), godz. 15:00

informacje i zapisy

70

Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne

planowana data rozpoczęcia: luty 2015 r.

informacje i zapisy

83

Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej

planowana data rozpoczęcia: luty 2015 r.

informacje i zapisy

117

Komunikacja osób z autyzmem – zaburzenia i terapia

planowana data rozpoczęcia: luty 2015 r.

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.