WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe

kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

2

Kurs na kierownika wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: marzec 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: marzec 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

4

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

planowana data rozpoczęcia: marzec 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

21

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: 01.03.2017 r. (środa), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

146

Reforma edukacji - zmiany w prawie oświatowym

data rozpoczęcia: 09.03.2017 r. (czwartek), godz. 15.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

22

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: 15.03.2017 r. (środa), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

12

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w szkole - ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

planowana data rozpoczęcia: marzec 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

75

Animator zabaw dziecięcych - w szkole, w turystyce, na imprezach dla dzieci

planowana data rozpoczęcia: marzec 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

20

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

planowana data rozpoczęcia: marzec 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

85

Dziecko z autystycznym spektrum zaburzeń w klasie szkolnej

planowana data rozpoczęcia: marzec 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

98

Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

planowana data rozpoczęcia: marzec 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

101

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym

planowana data rozpoczęcia: marzec 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.