WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

18

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2015 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

19

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: czerwiec 2015 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

100

Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się

data rozpoczęcia: 29.04 08.06.2015 r. (poniedziałek), godz. 14:00

informacje i zapisy

121

Praca w „chmurze” czyli „z małej chmury duży deszcz”

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2015 r.

informacje i zapisy

163

Zmiana prawa oświatowego w zakresie wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2015 r.

informacje i zapisy

30

Statut szkoły – co i jak znowelizować? Co i jak uszczegółowić?

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2015 r.

informacje i zapisy

31

Jak, zgodnie z prawem, protokołować zebrania rady pedagogicznej?

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2015 r.

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.