WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

Wojewódzkie Granty Edukacyjne 2016 trwa nabór na studia podyplomowe kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

14

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej

data rozpoczęcia: 20.10.2016 r. (czwartek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

74

Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

data rozpoczęcia: 22.10.2016 r. (sobota), godz. 9:00

Proszę przynieść ze sobą nożyczki.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

70

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

data rozpoczęcia: 25.10.2016 r. (wtorek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

28

Jak zorganizować lekcję odwróconą?

data rozpoczęcia: 28.10.2016 r. (piątek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

36

Techniki angażujące i motywujące uczniów

data rozpoczęcia: 07.11.2016 r. (poniedziałek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

32

Trening umysłu – czyli jak dotrzeć do potencjału ucznia?

data rozpoczęcia: 15.11.2016 r. (wtorek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

80

OK zeszyt pomaga się uczyć

data rozpoczęcia: 18.11.2016 r. (piątek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

33

ZABAWA TKWI W NLP – ABC technik neurolingwistycznego programowania mózgu w praktyce szkolnej

data rozpoczęcia: 30.11.2016 r. (środa), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

26

Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

planowana data rozpoczęcia: listopad 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

65

Indywidualizacja procesu kształcenia - praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się

planowana data rozpoczęcia: listopad 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

85

Dziecko z autystycznym spektrum zaburzeń w klasie szkolnej

planowana data rozpoczęcia: listopad 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

105

PREZI – tworzenie profesjonalnych prezentacji

planowana data rozpoczęcia: listopad 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

116

Depresja i obniżenie nastroju – jak pomóc uczniowi w wieku szkolnym?

planowana data rozpoczęcia: listopad 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

55

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

planowana data rozpoczęcia: listopad 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.