WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2015/2016

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

3

Kurs dla kandydatów na wychowawcę wypoczynku

data rozpoczęcia: 01.06.2016 r. (środa), godz. 15:00

Kolejne spotkania: 02 i 08.06 od godz. 15:00, 10.06 od godz. 14:00, 11.06 od godz. 10:00, 14.06 od godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

2

Kurs dla kandydatów na kierownika wypoczynku

data rozpoczęcia: 11.06.2016 r. (sobota), godz. 8:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

4

Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

planowana data rozpoczęcia: czerwiec 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: lipiec/sierpień 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: sierpień/wrzesień 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

60

Pedagogika zabawy – zabawy budujące dobry klimat w grupie

data rozpoczęcia: 31.05.2016 r. (wtorek), godz. 15:00

Proszę mieć wygodne obuwie!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

53

Metoda Dobrego Startu – założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą

data rozpoczęcia: 08.06.2016 r. (środa), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

56

Metody diagnostyczne w przedszkolu

planowana data rozpoczęcia: czerwiec 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

73

Praca z uczniem z zaburzoną komunikacją werbalną (jąkanie, mutyzm wybiórczy, afazja dziecięca)

planowana data rozpoczęcia: czerwiec 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

77

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

planowana data rozpoczęcia: czerwiec 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.