WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

12

Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka)

data rozpoczęcia: 14.02.2015 r. (sobota), godz. 10:00

nowa grupa - ostatnia!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

1

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

data rozpoczęcia: 28.02.2015 r. (sobota), godz. 9:00

miejsce: Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu ul. Peowiaków 30 A

nowa grupa - ostatnia!, są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

data rozpoczęcia: 28.02 14.03.2015 r. (sobota), godz. 9:00

miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu, ul. Śląska 45A

nowa grupa - ostatnia!, są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

10

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Przyroda”

planowana data rozpoczęcia: marzec 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

15

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: marzec 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

17

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: marzec 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

18

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

data rozpoczęcia: 27.03.2015 r. (piątek), godz. 14:00

informacje i zapisy

19

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

data rozpoczęcia: 10.04.2015 r. (piątek), godz. 14:30

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

50

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: 09.03.2015 r. (poniedziałek), godz. 15:00

informacje i zapisy

83

Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej

data rozpoczęcia: 12.03.2015 r. (czwartek), godz. 15:00

informacje i zapisy

162

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w szkole i placówce oświatowej

data rozpoczęcia: 12.03.2015 r. (czwartek), godz. 11:30

informacje i zapisy

52

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

data rozpoczęcia: 16.03.2015 r. (poniedziałek), godz. 15:00

informacje i zapisy

96

Dostosowanie form i metod pracy wspierających rozwój ucznia uzdolnionego

data rozpoczęcia: 18.03.2015 r. (środa), godz. 15:00

informacje i zapisy

70

Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne

data rozpoczęcia: 21.03.2015 r. (sobota), godz. 10:00

informacje i zapisy

129

Współczesny nauczyciel – doradca, trener, coach

data rozpoczęcia: 24.03.2015 r. (wtorek), godz. 15:00

informacje i zapisy

87

Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem

planowana data rozpoczęcia: marzec 2015

informacje i zapisy

117

Komunikacja osób z autyzmem – zaburzenia i terapia

planowana data rozpoczęcia: marzec 2015

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.