WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe

Zapraszamy na konferencję pn.

Neurodydaktyka w poszukiwaniu skutecznej szkoły

Konferencja jest przeznaczona dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli, nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z zamojskiego terenu oświatowego (powiat biłgorajski, tomaszowski, hrubieszowski i zamojski).

informacje i zapisy »

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

data rozpoczęcia: 28.02 14.03.2015 r. (sobota), godz. 9:00

miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu, ul. Śląska 45A

nowa grupa - ostatnia! na podstawie zgody wydanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty nr WSA.5471.17.2014.GG Są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

12

Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka)

data rozpoczęcia: 14.02 11.04.2015 r. (sobota), godz. 9:00

cena kursu (inna niż w ofercie): 1700 PLN

nowa grupa - ostatnia!

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

15

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

17

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

19

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

data rozpoczęcia: 10.04.2015 r. (piątek), godz. 14:30

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

129

Współczesny nauczyciel – doradca, trener, coach

data rozpoczęcia: 15.04.2015 r. (środa), godz. 15:00

informacje i zapisy

134

Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

data rozpoczęcia: 16.04.2015 r. (czwartek), godz. 15:00

informacje i zapisy

148

„Trudni rodzice” — czy można z nimi współpracować?

data rozpoczęcia: 20.04.2015 r. (poniedziałek), godz. 15:00

informacje i zapisy

163

Zmiana prawa oświatowego w zakresie wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki

data rozpoczęcia: 21.04.2015 r. (wtorek), godz. 13:30

informacje i zapisy

87

Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem

data rozpoczęcia: 22.04.2015 r. (środa), godz. 15:00

informacje i zapisy

27

Co wolno nauczycielowi? – aspekty prawne relacji nauczyciel—uczeń, nauczyciel—rodzic

data rozpoczęcia: 28.04.2015 r. (wtorek), godz. 14:00

informacje i zapisy

100

Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się

data rozpoczęcia: 29.04.2015 r. (środa), godz. 15:00

informacje i zapisy

93

Milczące dziecko w przedszkolu i szkole – postępowanie nauczyciela z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

data rozpoczęcia: 30.04.2015 r. (czwartek), godz. 15:00

informacje i zapisy

79

Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

informacje i zapisy

121

Praca w „chmurze” czyli „z małej chmury duży deszcz”

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

informacje i zapisy

140

Praca z „trudnym" wychowawczo dzieckiem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.