WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

Wojewódzkie granty edukacyjne 2014

Zapraszamy na bezpłatną konferencję oraz bezpłatne szkolenia organizowane w ramach wojewódzkich grantów edukacyjnych.

informacje i zapisy »

„Efektywne kształcenie zawodowe”

Nauczycielki i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorki i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach zawodowych na terenie woj. lubelskiego lub u pracodawców (dotyczy instruktorów praktycznej nauki zawodu) z terenu woj. lubelskiego zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

informacje i zapisy »

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

Rabaty przy zapisach na kursy kwalifikacyjne

50 PLN
— dla każdego słuchacza z placówki, z której na kursy kwalifikacyjne w naszym ośrodku uczęszczają co najmniej 3 osoby
100 PLN
— dla każdego słuchacza, który w poprzednich latach ukończył inny kurs kwalifikacyjny w naszym ośrodku
Rabaty mogą być łączone ze sobą.

6

Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki

data rozpoczęcia: 06.12.2014 r. (sobota)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

11

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

data rozpoczęcia: 06.12.2014 r. (sobota)

miejsce: Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30A

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

4

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

data rozpoczęcia: 13.12.2014 r. (sobota)

informacje i zapisy

8

Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

12

Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka)

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

2

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

3

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

10

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Przyroda”

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

13

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

1

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2014 r.

nowa grupa!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

19

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

76

Bożonarodzeniowe i zimowe inspiracje plastyczne – techniki dostosowane do wieku dzieci

data rozpoczęcia: 24.11.2014 r. (poniedziałek), godz. 15:30

Proszę przynieść ze sobą: grube czasopismo z klejonym grzbietem, rolki po papierze toaletowym (min. 7 szt.), ok. 20 kolorowych guzików różnej wielkości, nożyce, gruby pędzel

informacje i zapisy

137

Agresja na różnych poziomach rozwoju dziecka – sposoby przezwyciężania i zapobiegania

data rozpoczęcia: 25.11.2014 r. (wtorek), godz. 15:00

informacje i zapisy

45

Jak pracować z nowym podręcznikiem w klasie pierwszej?

data rozpoczęcia: 29.10 26.11.2014 r. (środa), godz. 15.00

informacje i zapisy

73

Dekoracje okazjonalne w szkole

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014 r.

informacje i zapisy

120

Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji

planowana data rozpoczęcia: listopad/grudzień 2014 r.

informacje i zapisy

138

Uczeń agresywny w szkole - aspekty prawne i procedury postępowania

data rozpoczęcia: 03.12.2014 r. (środa), godz. 15:00

informacje i zapisy

64

Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu i w szkole – jak ją organizować?

data rozpoczęcia: 06.12.2014 r. (sobota), godz. 10:00

informacje i zapisy

31

Jak, zgodnie z prawem, protokołować zebrania rady pedagogicznej?

data rozpoczęcia: 08.12.2014 r. (poniedziałek), godz. 15:00

informacje i zapisy

21

Ewaluacja wewnętrzna – od projektu do raportu

data rozpoczęcia: 12.12.2014 r. (piątek), godz. 14:30

informacje i zapisy

53

Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

data rozpoczęcia: 13.12.2014 r. (sobota), godz. 10:00

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.