WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe

kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

3

Kurs na wychowawcę wypoczynku

data rozpoczęcia: 26.05.2017 r. (piątek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

data rozpoczęcia: 29.05.2017 r. (poniedziałek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

data rozpoczęcia: 02.06.2017 r. (piątek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

4

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

151

Ruch kadrowy w szkołach/placówkach w okresie wprowadzania reformy oświaty

data rozpoczęcia: 24.05.2017 r. kurs odwołany

kurs został odwołany

145

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły/placówki

data rozpoczęcia: 11.05 31.05.2017 r. (środa), godz. 16:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

13

Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej

data rozpoczęcia: 05.06.2017 r. (poniedziałek), godz. 16:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

150

Statut szkoły – co i jak znowelizować? Co i jak uszczegółowić?

data rozpoczęcia: 08.06.2017 r. (czwartek), godz. 16:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

58

Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

144

Aspekty prawne kontroli zarządczej w szkole/placówce

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

140

Zarządzanie finansami w szkole i placówce oświatowej

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.