WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2015/2016

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

2

Kurs dla kandydatów na kierownika wypoczynku

data rozpoczęcia: 07.05.2016 r. (sobota), godz. 9:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

3

Kurs dla kandydatów na wychowawcę wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: maj 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: czerwiec 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

102

Praca w „chmurze” czyli „z małej chmury duży deszcz”

data rozpoczęcia: 26.04 27.04.2016 r. (środa), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

65

Magia rąk – papierowa wiklina

data rozpoczęcia: 20.05.2016 r. (piątek)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

26

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

planowana data rozpoczęcia: maj 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

147

EWD w szkole podstawowej

planowana data rozpoczęcia: maj 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

38

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

planowana data rozpoczęcia: maj 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

41

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

planowana data rozpoczęcia: maj 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.