WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

Wojewódzkie granty edukacyjne 2014

Zapraszamy na bezpłatną konferencję oraz bezpłatne szkolenia organizowane w ramach wojewódzkich grantów edukacyjnych.

informacje i zapisy »

Studia podyplomowe

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w nowym roku akademickim 2014/2015 nie będziemy realizowali studiów podyplomowych we współpracy z Lubelską Szkołą Wyższą w Rykach.

„Efektywne kształcenie zawodowe”

Nauczycielki i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorki i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach zawodowych na terenie woj. lubelskiego lub u pracodawców (dotyczy instruktorów praktycznej nauki zawodu) z terenu woj. lubelskiego zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

informacje i zapisy »

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

Rabaty przy zapisach na kursy kwalifikacyjne

50 PLN
— dla każdego słuchacza z placówki, z której na kursy kwalifikacyjne w naszym ośrodku uczęszczają co najmniej 3 osoby
100 PLN
— dla każdego słuchacza, który w poprzednich latach ukończył inny kurs kwalifikacyjny w naszym ośrodku
Rabaty mogą być łączone ze sobą.

1

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

data rozpoczęcia: 18.10.2014 r. (sobota), godz. 9.00

miejsce: Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30A

Nowa grupa

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

4

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

8

Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

11

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

12

Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka)

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

2

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

3

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

6

Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

10

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Przyroda”

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

13

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

119

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym

data rozpoczęcia: 21.10.2014 r. (wtorek), godz. 15.00

miejsce: Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30A

informacje i zapisy

101

Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego

data rozpoczęcia: 23.10.2014 r. (czwartek), godz. 15.00

informacje i zapisy

50

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: 24.10.2014 r. (piątek), godz. 15.00

informacje i zapisy

66

Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych

data rozpoczęcia: 27.10.2014 r. (poniedziałek), godz. 15.00

prosimy zabrać ze sobą wygodne obuwie!

informacje i zapisy

45

Jak pracować z nowym podręcznikiem w klasie pierwszej?

data rozpoczęcia: 29.10.2014 r. (środa), godz. 15.00

informacje i zapisy

61

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

data rozpoczęcia: 30.10.2014 r. (czwartek), godz. 15.00

informacje i zapisy

51

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: 04.11.2014 r. (wtorek), godz. 15.00

informacje i zapisy

44

Praca z sześciolatkiem w szkole

data rozpoczęcia: 05.11.2014 r. (środa), godz. 15.00

informacje i zapisy

100

Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się

data rozpoczęcia: 12.11.2014 r. (środa), godz. 15.00

informacje i zapisy

104

Wykorzystywanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego do poprawy efektywności kształcenia

data rozpoczęcia: 14.11.2014 r. (piątek), godz. 15.00

informacje i zapisy

73

Dekoracje okazjonalne w szkole

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2014 r.

informacje i zapisy

75

„Idzie lasem Pani Jesień, cały kosz pomysłów niesie” - tworzenie dekoracji i prac plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2014 r.

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.
^ wróć na górę