WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe

kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

2

Kurs na kierownika wypoczynku

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 14:30

Szkolenie zostanie zrealizowane podczas dwóch spotkań - 16-17 stycznia 2018 r. Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

4

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

61

Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15:30

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

94

Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

Liczba miejsc ograniczona! Rezerwacja miejsca następuje poprzez dokonanie opłaty za kurs na numer konta: 90 1140 1094 0000 3068 2000 1003. Wpłaty należy dokonać do 12 stycznia 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

88

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

75

Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15:30

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

36

„Niech każdy kogoś uczy” – o tutoringu nauczycielskim i rówieśniczym

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15:30

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

100

Kurs programowania w języku Scratch

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2018 r.

Kurs odbędzie podczas trzech spotkań. Opłaty za kurs należy dokonać na numer konta: 90 1140 1094 0000 3068 2000 1003

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

101

Kodowanie i programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – etap I

planowana data rozpoczęcia: styczeń/luty 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

56

Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania – elementy terapii ręki

planowana data rozpoczęcia: styczeń/luty 2018 r.

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

81

OK zeszyt pomaga się uczyć

planowana data rozpoczęcia: styczeń/luty 2018 r.

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

22

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

planowana data rozpoczęcia: luty 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

23

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

planowana data rozpoczęcia: luty 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

24

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

planowana data rozpoczęcia: luty 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

25

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

planowana data rozpoczęcia: luty 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

77

Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się

planowana data rozpoczęcia: luty 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

58

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

planowana data rozpoczęcia: luty 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.