WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

Wojewódzkie Granty Edukacyjne 2017

trwa nabór na studia podyplomowe

kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

2

Kurs na kierownika wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

3

Kurs na wychowawcę wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

4

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

6

Statuty szkół/placówek i inne akty prawa wewnątrzszkolnego – zmiany w aspekcie reformy systemu oświaty

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15:30

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

22

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15:00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

23

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15:00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

24

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15:00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

25

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15:00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

44

Metoda projektów w pracy z uczniami

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15:00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

82

Sposoby ewaluacji pracy uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w myśl nowej podstawy programowej

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

123

Jak prowadzić rozmowy z rodzicami, aby obie strony były zadowolone?

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

100

Kurs programowania w języku Scratch

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

94

Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2017 r.

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.