WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2015/2016

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

data rozpoczęcia: 12.02.2016 r. (piątek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

3

Kurs dla kandydatów na wychowawcę wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: marzec 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

4

Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

planowana data rozpoczęcia: marzec 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

137

Zarządzanie sobą w stresie jako umiejętność wspomagająca profilaktykę wypalenia zawodowego

data rozpoczęcia: 23.02.2016 r. (wtorek), godz. 8:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

63

Wielkanocne i wiosenne inspiracje plastyczne — warsztaty dla nauczycieli

data rozpoczęcia: 24.02.2016 r. (środa), godz. 9:00

Proszę przynieść ze sobą: nożyczki, ołówek, 2 pędzle, pudełko tekturowe kwadratowe ok. 10cm x 10cm (np. po herbacie)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

146

Kultura żywego słowa – recytacja od podstaw

data rozpoczęcia: 25.02.2016 r. (czwartek), godz. 9:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

90

Komunikacja osób z autyzmem – zaburzenia i terapia

data rozpoczęcia: 09.03.2016 r. (środa), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

36

Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela

data rozpoczęcia: 10.03.2016 r. (czwartek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

76

Indywidualizacja procesu kształcenia — praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się

data rozpoczęcia: 14.03.2016 r. (poniedziałek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

37

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

data rozpoczęcia: 16.03.2016 r. (środa), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

116

Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

data rozpoczęcia: 17.03.2016 r. (czwartek)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

145

Teatr dzieci – radość tworzenia

planowana data rozpoczęcia: luty 2016 r. - ferie zimowe

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

147

EWD w szkole podstawowej

planowana data rozpoczęcia: marzec 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

54

Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu i w szkole – jak ją organizować?

planowana data rozpoczęcia: marzec 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

56

Metody diagnostyczne w przedszkolu

planowana data rozpoczęcia: marzec 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

74

Milczące dziecko w przedszkolu i szkole – postępowanie nauczyciela z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

planowana data rozpoczęcia: marzec 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

119

Pokolenie Y, pokolenie Google – nowe wyzwanie dla nauczycieli

planowana data rozpoczęcia: marzec 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

130

Jak skutecznie komunikować się z rodzicami?

planowana data rozpoczęcia: marzec 2016 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.