WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
42

„Zdolne, ale rozkojarzone” – wspomaganie rozwoju dziecka poprzez trening umiejętności wykonawczych nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Umiejętności wykonawcze – czym są?
  2. Sekwencja rozwojowa i funkcjonalna.
  3. Mocne i słabe strony umiejętności wykonawczych jako baza do budowania właściwych strategii.
  4. Dwa wymiary umiejętności – myślenie i działanie.
  5. Przykładowe kwestionariusze umiejętności poznawczych dla dzieci w określonych grupach wiekowych.
  6. Podstawy udanych interwencji:
  7. dziesięć zasad rozwijania umiejętności wykonawczych,
  8. modyfikowanie otoczenia,
  9. nauka umiejętności wykonawczych,
  10. jak motywować dziecko do uczenia się i używania umiejętności wykonawczych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
60,00
Liczba uczestników w grupie
20–25 42 39

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu