WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

« powrót do listy szkoleń

Kursy doskonalące: Reforma programowa
42

Kiedy? Co? Jak? – ocena efektywności udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci

Zakres treści

  1. Kiedy dokonywać oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
  2. Co oceniać?
  3. Za pomocą jakich narzędzi i metod badawczych pozyskiwać informacje o efektywności udzielanej pomocy?
  4. Jak opracować wyniki i sformułować wnioski?
  5. Jak wykorzystać wyniki do modyfikowania udzielanej pomocy?

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
60,00 zł
Liczba uczestników w grupie
20—25

zapisz się na ten kurs

drukuj drukuj opis kursu