WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017
Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
135

Trening asertywności nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Czynniki wpływające na rozwój człowieka.
  2. Emocje jako źródło motywacji.
  3. Wymiary asertywności.
  4. Asertywny język ciała i umysłu.
  5. Granice asertywności.
  6. Konstruktywna krytyka.
  7. Ćwiczenie kierowania emocjami za pomocą autosugestii i wizualizacji.
  8. Trening kontrolowania emocji poprzez pracę z ciałem.
  9. Techniki asertywne: „zdarta płyta”, „odroczenie asertywne”, „zasłona dymna”.
  10. Emocjonogram – stan aktualny po ukończeniu szkolenia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
60,00
Liczba uczestników w grupie
20–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu