WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2015/2016
Kursy nadające uprawnienia
12
nowość!

Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej

Adresaci

Zakres treści

  1. Przepisy prawa dotyczące wymaganej dokumentacji szkolnej.
  2. Dokumentacja pedagogiczna i niepedagogiczna.
  3. Druki i świadectwa szkolne.
  4. Zasady postępowania z dokumentacją szkolną.
  5. Archiwizowanie dokumentacji szkolnej.
  6. Dokumentacja szkolna a dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
60,00
Liczba uczestników w grupie
20–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu