WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

« powrót do listy szkoleń

Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
101
nowość!

Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego

Adresaci

Zakres treści

 1. Planowanie realizacji podstawy programowej:
  1. kierunkowe,
  2. wynikowe,
  3. bieżące.
 2. Cele lekcji w języku ucznia.
 3. Kryteria oceniania czyli odsłaniamy karty przed uczniami.
 4. Pytania kluczowe i stymulujące myślenie jedną z dróg do osiągnięcia celu.
 5. Narzędzia TIK jako element wspomagający realizację podstawy programowej.
 6. Stwarzanie sytuacji problemowych sprzyjających kształtowaniu samodzielności.
 7. Ocena koleżeńska i samoocena — rozwijanie u ucznia odpowiedzialności za własną naukę.
 8. Sposoby zbierania informacji zwrotnych o osiągniętych celach lekcji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
60,00 zł
Liczba uczestników w grupie
20—25

zapisz się na ten kurs

drukuj drukuj opis kursu