WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

Wojewódzkie Granty Edukacyjne 2016 trwa nabór na studia podyplomowe kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Plażowa 9, Lublin

zajęcia kursu grupy 120-godzinnej rozpoczną się w niedzielę 4 grudnia o godz. 9.00.

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

data rozpoczęcia: 04.11.2016 r. (piątek), godz. 15;00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

data rozpoczęcia: 21.10 18.11.2016 r. (piątek), godz. 15;30

miejsce: Szkoła Ratownictwa Medyczno-Sanitarnego WPR SP ZOZ Lublin ul. Bursaki 17

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

23

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

data rozpoczęcia: 24.10.2016 r. (poniedziałek), godz. 14;00

brak wolnych miejsc

57

Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych

data rozpoczęcia: 24.10.2016 r. (poniedziałek)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

14

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej

data rozpoczęcia: 24.10.2016 r. (poniedziałek), godz. 14;00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

80

OK zeszyt pomaga się uczyć

data rozpoczęcia: 25.10.2016 r. (wtorek), godz. 14;00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

31

Metoda „Dialogu Motywującego” w pracy z niezmotywowanym uczniem

data rozpoczęcia: 25.10.2016 r. (wtorek), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

60

Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne

data rozpoczęcia: 27.10.2016 r. (czwartek), godz. 14;00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

96

Terapia ręki z elementami sensoplastyki

data rozpoczęcia: 08.10 05.11.2016 r. (sobota), godz. 9;00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9

brak wolnych miejsc

24

Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

data rozpoczęcia: 07.11.2016 r. (poniedziałek), godz. 14;00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

19

Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela

data rozpoczęcia: 23.11.2016 r. (środa), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

40

Śmiej się i ucz. Sposoby wykorzystania humoru w nauczaniu

data rozpoczęcia: 14.11.2016 r. (poniedziałek), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

61

Magia zimy i Świąt Bożego Narodzenia – warsztaty plastyczne

data rozpoczęcia: 18.11.2016 r. (piątek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

26

Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

data rozpoczęcia: 22.11.2016 r. (wtorek)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

94

Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem

data rozpoczęcia: 23.11.2016 r. (środa), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

48

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym

data rozpoczęcia: 30.11.2016 r. (środa), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

96

Terapia ręki z elementami sensoplastyki

data rozpoczęcia: 10.12.2016 r. (sobota), godz. 9;00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plazowa 9

brak wolnych miejsc

45

Metoda Dobrego Startu – założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą

data rozpoczęcia: 01.12.2016 r. (czwartek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.