WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2015/2016 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

Wojewódzkie granty edukacyjne 2015

Zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych na bezpłatne konferencje i kursy doskonalące.

informacje i zapisy »

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Trwają zapisy na wszystkie kierunki — zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

38

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: 26.11.2015 r. (czwartek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

71

Jak pomagać dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną?

data rozpoczęcia: 26.11.2015 r. (czwartek), godz. 14.00

Są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

43

Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

data rozpoczęcia: 30.11.2015 r. (poniedziałek), godz. 14.00

Są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

120

Granice i konsekwencje w pracy z uczniem zamiast kar

data rozpoczęcia: 30.11.2015 r. (poniedziałek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

62

Bożonarodzeniowe i zimowe inspiracje plastyczne — techniki dostosowane do wieku dzieci

data rozpoczęcia: 30.11.2015 r. (poniedziałek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

95

Terapia behawioralna w praktyce

data rozpoczęcia: 07.12.2015 r. (poniedziałek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

60

Pedagogika zabawy – zabawy budujące dobry klimat w grupie

data rozpoczęcia: 07.12.2015 r. (poniedziałek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

59

Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych

data rozpoczęcia: 08.12.2015 r. (wtorek)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

37

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

data rozpoczęcia: 10.12.2015 r. (czwartek), godz. 14.00

są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

77

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

data rozpoczęcia: 15.12.2015 r. (wtorek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

70

Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

data rozpoczęcia: 16.12.2015 r. (środa), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

118

Praca z „trudnym” wychowawczo dzieckiem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

data rozpoczęcia: 16.12.2015 r. (środa), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.