WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2015/2016 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe

Wojewódzkie granty edukacyjne 2015

Zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych na bezpłatne konferencje i kursy doskonalące.

informacje i zapisy »

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Trwają zapisy na wszystkie kierunki — zapraszamy!

informacje i zapisy »

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

4

Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

data rozpoczęcia: 17.10.2015 r. (sobota), godz. 9:00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul.Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

46

Techniki angażujące i motywujące uczniów

data rozpoczęcia: 21.10.2015 r. (środa), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

41

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

data rozpoczęcia: 22.10.2015 r. (czwartek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

68

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

data rozpoczęcia: 26.10.2015 r. (poniedziałek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

61

Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne

data rozpoczęcia: 26.10.2015 r. (poniedziałek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

13

Protokołowanie zebrania rady pedagogicznej a jej kompetencje

data rozpoczęcia: 05.11.2015 r. (czwartek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

56

Metody diagnostyczne w przedszkolu

data rozpoczęcia: 09.11.2015 r. (poniedziałek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

59

Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych

data rozpoczęcia: 12.11.2015 r. (czwartek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

53

Metoda Dobrego Startu – założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą

data rozpoczęcia: 19.11.2015 r. (czwartek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

102

Praca w „chmurze” czyli „z małej chmury duży deszcz”

data rozpoczęcia: 23.11.2015 r. (poniedziałek), godz. 14.00

Są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

43

Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

data rozpoczęcia: 23.11.2015 r. (poniedziałek), godz. 14.00

Są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

71

Jak pomagać dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną?

data rozpoczęcia: 26.11.2015 r. (czwartek), godz. 14.00

Są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.