WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe

kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

miejsce prowadzenia zajęć: WODN KURSOR, ul. Narutowicza 62, Lublin

pierwsze spotkanie dla osób chcących uczestniczyć w zajęciach w tygodniu planujemy na 13 lutego marzec 2017 r.

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

4

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

data rozpoczęcia: 11.03.2017 r. (sobota), godz. 9;00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

105

PREZI – tworzenie profesjonalnych prezentacji

data rozpoczęcia: 23.02.2017 r. (czwartek), godz. 14;30

2 spotkania 23.02 i 28.02.2017 godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

47

Wspomaganie rozwoju dziecka metodą kinezjologii edukacyjnej

data rozpoczęcia: 25.02.2017 r. (sobota), godz. 10;00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

69

Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola

data rozpoczęcia: 08.02 01.03.2017 r. (środa), godz. 14;30

kurs 20 h 2spotkania po 6h i 8h e-learning termin drugiego spotkania ustalimy 01.03.2016

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

54

Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

data rozpoczęcia: 02.03.2017 r. (czwartek), godz. 15;00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

123

Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza

data rozpoczęcia: 02.03.2017 r. (czwartek), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

85

Dziecko z autystycznym spektrum zaburzeń w klasie szkolnej

data rozpoczęcia: 08.03.2017 r. (środa), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

83

Edukacja włączająca – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej

data rozpoczęcia: 09.03.2017 r. (czwartek), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

74

Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

data rozpoczęcia: 13.03.2017 r. (poniedziałek), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

21

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: 07.03 14.03.2017 r. (wtorek), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

55

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

data rozpoczęcia: 16.03.2017 r. (czwartek), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

23

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

data rozpoczęcia: 16.03.2017 r. (czwartek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

64

Wartości patriotyczne w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej

data rozpoczęcia: 20.03.2017 r. (poniedziałek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

112

Uzależnienia niechemiczne – młodzież jako grupa ryzyka

data rozpoczęcia: 22.03.2017 r. (środa), godz. 14;00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

13

Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej

data rozpoczęcia: 22.03.2017 r. (środa), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

11

Prawo wewnętrzne w szkole/placówce

data rozpoczęcia: 24.03.2017 r. (piątek), godz. 13;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

62

Wielkanocne i wiosenne inspiracje plastyczne - warsztaty dla nauczycieli

data rozpoczęcia: 24.03.2017 r. (piątek), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

75

Animator zabaw dziecięcych - w szkole, w turystyce, na imprezach dla dzieci

data rozpoczęcia: 25.03.2017 r. (sobota), godz. 10;00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

84

Praca z małym dzieckiem z autyzmem

data rozpoczęcia: 29.03.2017 r. (środa), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.