WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe

kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

miejsce prowadzenia zajęć: WODN KURSOR, ul. Narutowicza 62, Lublin

pierwsze spotkanie dla osób chcących uczestniczyć w zajęciach w tygodniu planujemy na 13 lutego marzec 2017 r.

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

75

Animator zabaw dziecięcych - w szkole, w turystyce, na imprezach dla dzieci

data rozpoczęcia: 25.03.2017 r. (sobota), godz. 10;00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9 Lublin

brak wolnych miejsc

84

Praca z małym dzieckiem z autyzmem

data rozpoczęcia: 29.03.2017 r. (środa), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

127

Jak skutecznie komunikować się z rodzicami?

data rozpoczęcia: 03.04.2017 r. (poniedziałek), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

99

Kurs programowania w języku Scratch

data rozpoczęcia: 04.04.2017 r. (wtorek), godz. 15;00

Kurs 16h 3 spotkania 04.04, 11.04. 20.04

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

42

„Zdolne, ale rozkojarzone” – wspomaganie rozwoju dziecka poprzez trening umiejętności wykonawczych

data rozpoczęcia: 05.04.2017 r. (środa), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

67

Wsparcie dzieci z ryzykiem dysleksji w przedszkolu oraz w klasach I–III

data rozpoczęcia: 05.04.2017 r. (środa), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

97

Technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

data rozpoczęcia: 06.04.2017 r. (czwartek), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

143

Formalnoprawne aspekty kandydowania na stanowisko dyrektora szkoły/placówki

data rozpoczęcia: 07.03 10.04.2017 r. (poniedziałek), godz. 10.00

miejsce: WODN KURSOR LUBLIN ul. Narutowicza 62

cena kursu (inna niż w ofercie): 100 PLN

są jeszcze wolne miejsca

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

148

Zagrożenia w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie i profilaktyka

data rozpoczęcia: 11.04.2017 r. (wtorek), godz. 14;00

prowadzący: dr Ireneusz Siudem

cena kursu (inna niż w ofercie): 120 PLN

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

58

Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

data rozpoczęcia: 19.04.2017 r. (środa), godz. 14:30

kurs 12 h dydaktycznych 2 spotkania po 6 godzin 19 i 26 kwietnia

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

56

Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

data rozpoczęcia: 19.04.2017 r. (środa), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

146

Reforma edukacji - zmiany w prawie oświatowym

data rozpoczęcia: 13.03 20.04.2017 r. (czwartek), godz. 9:00

miejsce: WODN KURSOR LUBLIN ul. Narutowicza 62

cena kursu (inna niż w ofercie): 100 PLN

są jeszcze wolne miejsca

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

109

Pokolenie Y, pokolenie Google – nowe wyzwanie dla nauczycieli

data rozpoczęcia: 24.04.2017 r. (poniedziałek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

68

Planowanie, realizowanie i ewaluowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole i przedszkolu

data rozpoczęcia: 25.04.2017 r. (wtorek), godz. 14;00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

36

Techniki angażujące i motywujące uczniów

data rozpoczęcia: 25.04.2017 r. (wtorek), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

88

Model TEACCH w terapii i edukacji osób z autyzmem

data rozpoczęcia: 26.04.2017 r. (środa), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.