WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników oświaty

Studia podyplomowe, organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu, to oferta dla nauczycieli, którzy poważnie podchodzą do edukacji.

informacje i zapisy »

Wojewódzkie granty edukacyjne 2014

Zapraszamy na bezpłatną konferencję oraz bezpłatne szkolenia organizowane w ramach wojewódzkich grantów edukacyjnych.

informacje i zapisy »

„Efektywne kształcenie zawodowe”

Nauczycielki i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorki i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach zawodowych na terenie woj. lubelskiego lub u pracodawców (dotyczy instruktorów praktycznej nauki zawodu) z terenu woj. lubelskiego zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

informacje i zapisy »

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

Rabaty przy zapisach na kursy kwalifikacyjne

50 PLN
— dla każdego słuchacza z placówki, z której na kursy kwalifikacyjne w naszym ośrodku uczęszczają co najmniej 3 osoby
100 PLN
— dla każdego słuchacza, który w poprzednich latach ukończył inny kurs kwalifikacyjny w naszym ośrodku
Rabaty mogą być łączone ze sobą.

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

data rozpoczęcia: 15.11 22.11.2014 r. (sobota)

brak wolnych miejsc

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

12

Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka)

data rozpoczęcia: 11.10.2014 r. (sobota), godz. 9:00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

2

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

data rozpoczęcia: 29.11.2014 r. (sobota)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

11

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

data rozpoczęcia: 15.11 13.12.2014 r. (sobota)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

4

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

data rozpoczęcia: 25.10.2014 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

8

Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

data rozpoczęcia: 25.10.2014 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca!”

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

9

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

data rozpoczęcia: 25.10.2014 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca!”

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

13

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

data rozpoczęcia: 15.11 13.12.2014 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca!”

informacje i zapisy

14

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca!”

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

1

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

data rozpoczęcia: 15.11 07.12.2014 r. (niedziela)

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca!”

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

31

Jak, zgodnie z prawem, protokołować zebrania rady pedagogicznej?

data rozpoczęcia: 28.11.2014 r. (piątek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

56

Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się

data rozpoczęcia: 24.11.2014 r. (poniedziałek)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

118

Strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: 26.11.2014 r. (środa)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

70

Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne

data rozpoczęcia: 25.11.2014 r. (wtorek)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

105

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci/młodzieży niepełnosprawnej

data rozpoczęcia: 24.11.2014 r. (poniedziałek)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

83

Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej

data rozpoczęcia: 02.12.2014 r. (wtorek)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

44

Praca z sześciolatkiem w szkole

data rozpoczęcia: 03.12.2014 r. (środa)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

61

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

data rozpoczęcia: 28.11.2014 r. (piątek)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

65

Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

data rozpoczęcia: 21.11 14.01.2015 r. (środa)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

67

Metody zabawowe rozwijające twórcze dyspozycje dziecka

data rozpoczęcia: 04.12.2014 r. (czwartek)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

82

Metody diagnostyczne w przedszkolu

data rozpoczęcia: 21.01.2015 r. (środa)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

153

Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem metody negocjacji i mediacji

data rozpoczęcia: 13.01.2015 r. (wtorek)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

123

Tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem narzędzia Prezi

data rozpoczęcia: 27.01.2015 r. (wtorek)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

101

Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego

data rozpoczęcia: 15.01.2015 r. (czwartek)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.