WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2015/2016 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

data rozpoczęcia: 01.04.2016 r. (piątek)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

39

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: 11.02.2016 r. (czwartek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

78

Planowanie, realizowanie i ewaluowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole i przedszkolu

data rozpoczęcia: 01.03.2016 r. (wtorek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

63

Wielkanocne i wiosenne inspiracje plastyczne — warsztaty dla nauczycieli

data rozpoczęcia: 02.03.2016 r. (środa), godz. 14:00

brak wolnych miejsc

73

Praca z uczniem z zaburzoną komunikacją werbalną (jąkanie, mutyzm wybiórczy, afazja dziecięca)

data rozpoczęcia: 07.03.2016 r. (poniedziałek), godz. 13:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

80

Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się

data rozpoczęcia: 27.01 09.03.2016 r. (środa), godz. 13:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

51

Trening koncentracji

data rozpoczęcia: 10.03.2016 r. (czwartek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

57

Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

data rozpoczęcia: 14.03.2016 r. (poniedziałek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

116

Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

data rozpoczęcia: 15.03.2016 r. (wtorek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.