WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe

kurs języka angielskiego
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

2

Kurs na kierownika wypoczynku

data rozpoczęcia: 27.05.2017 r. (sobota), godz. 9:00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

152

Statuty szkół/placówek i inne akty prawa wewnątrzszkolnego – zmiany w aspekcie reformy systemu oświaty

data rozpoczęcia: 25.05.2017 r. (czwartek), godz. 9:00

cena kursu (inna niż w ofercie): 180 PLN

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

93

Praca z uczniem z zaburzoną komunikacją werbalną na zajęciach szkolnych (jąkanie, mutyzm wybiórczy, afazja dziecięca)

data rozpoczęcia: 29.05.2017 r. (poniedziałek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

146

Reforma edukacji - zmiany w prawie oświatowym

data rozpoczęcia: 29.05.2017 r. (poniedziałek), godz. 15:00

cena kursu (inna niż w ofercie): 100 PLN

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

45

Metoda Dobrego Startu – założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą

data rozpoczęcia: 31.05.2017 r. (środa), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

151

Ruch kadrowy w szkołach/placówkach w okresie wprowadzania reformy oświaty

data rozpoczęcia: 18.05.2017 r.

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2017

cena kursu (inna niż w ofercie): 180 PLN

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.