WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników oświaty

Studia podyplomowe, organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu, to oferta dla nauczycieli, którzy poważnie podchodzą do edukacji.

informacje i zapisy »

Wojewódzkie granty edukacyjne 2014

Zapraszamy na bezpłatną konferencję oraz bezpłatne szkolenia organizowane w ramach wojewódzkich grantów edukacyjnych.

informacje i zapisy »

„Efektywne kształcenie zawodowe”

Nauczycielki i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorki i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach zawodowych na terenie woj. lubelskiego lub u pracodawców (dotyczy instruktorów praktycznej nauki zawodu) z terenu woj. lubelskiego zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

informacje i zapisy »

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

Rabaty przy zapisach na kursy kwalifikacyjne

50 PLN
— dla każdego słuchacza z placówki, z której na kursy kwalifikacyjne w naszym ośrodku uczęszczają co najmniej 3 osoby
100 PLN
— dla każdego słuchacza, który w poprzednich latach ukończył inny kurs kwalifikacyjny w naszym ośrodku
Rabaty mogą być łączone ze sobą.

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

data rozpoczęcia: 15.11.2014 r. (sobota)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

6

Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki

data rozpoczęcia: 27.09.2014 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

12

Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka)

data rozpoczęcia: 11.10.2014 r. (sobota), godz. 9:00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

2

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

data rozpoczęcia: 15.11.2014 r. (sobota)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

10

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Przyroda”

data rozpoczęcia: 01.01 20.09.2014 r. (sobota)

są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

11

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

data rozpoczęcia: 15.11.2014 r. (sobota)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

4

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

data rozpoczęcia: 25.10.2014 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

8

Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

data rozpoczęcia: 25.10.2014 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca!”

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

9

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

data rozpoczęcia: 25.10.2014 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca!”

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

13

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

data rozpoczęcia: 15.11.2014 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca!”

informacje i zapisy

14

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca!”

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

1

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

data rozpoczęcia: 11.10 15.11.2014 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca!”

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

18

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

data rozpoczęcia: 15.11.2014 r. (sobota), godz. 9:00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9, 20-620 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

45

Jak pracować z nowym podręcznikiem w klasie pierwszej?

data rozpoczęcia: 13.11.2014 r. (czwartek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy

21

Ewaluacja wewnętrzna – od projektu do raportu

data rozpoczęcia: 04.11.2014 r. (wtorek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy

53

Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

data rozpoczęcia: 17.11.2014 r. (poniedziałek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy

94

Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się

data rozpoczęcia: 18.11.2014 r. (wtorek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy

50

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: 03.11.2014 r. (poniedziałek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy

137

Agresja na różnych poziomach rozwoju dziecka – sposoby przezwyciężania i zapobiegania

data rozpoczęcia: 03.11.2014 r. (poniedziałek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy

63

Metoda Dobrego Startu – założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą

data rozpoczęcia: 03.11.2014 r. (poniedziałek), godz. 14;00

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.
^ wróć na górę