WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Plażowa 9, Lublin

zajęcia kursu grupy 120-godzinnej rozpoczną się w niedzielę 4 grudnia o godz. 9.00.

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

data rozpoczęcia: 02.12.2016 r. (piątek)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

2

Kurs na kierownika wypoczynku

data rozpoczęcia: 17.12.2016 r. (sobota), godz. 9;00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

4

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

data rozpoczęcia: 17.12.2016 r. (sobota), godz. 9;00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

99

Kurs programowania w języku Scratch

data rozpoczęcia: 07.12.2016 r. (środa), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

83

Edukacja włączająca – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej

data rozpoczęcia: 08.12.2016 r. (czwartek), godz. 14;00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

96

Terapia ręki z elementami stymulacji wielozmysłowej poprzez działania plastyczne

data rozpoczęcia: 10.12.2016 r. (sobota), godz. 9;00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plazowa 9

brak wolnych miejsc

21

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: 13.12.2016 r. (wtorek), godz. 14;00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

69

Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola

data rozpoczęcia: 15.12.2016 r. (czwartek), godz. 14;00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.