WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

Wojewódzkie granty edukacyjne 2014

Zapraszamy na bezpłatną konferencję oraz bezpłatne szkolenia organizowane w ramach wojewódzkich grantów edukacyjnych.

informacje i zapisy »

Studia podyplomowe

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w nowym roku akademickim 2014/2015 nie będziemy realizowali studiów podyplomowych we współpracy z Lubelską Szkołą Wyższą w Rykach.

„Efektywne kształcenie zawodowe”

Nauczycielki i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorki i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach zawodowych na terenie woj. lubelskiego lub u pracodawców (dotyczy instruktorów praktycznej nauki zawodu) z terenu woj. lubelskiego zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

informacje i zapisy »

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

Rabaty przy zapisach na kursy kwalifikacyjne

50 PLN
— dla każdego słuchacza z placówki, z której na kursy kwalifikacyjne w naszym ośrodku uczęszczają co najmniej 3 osoby
100 PLN
— dla każdego słuchacza, który w poprzednich latach ukończył inny kurs kwalifikacyjny w naszym ośrodku
Rabaty mogą być łączone ze sobą.

6

Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki

data rozpoczęcia: 27.09.2014 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

12

Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka)

data rozpoczęcia: 27.09.2014 r. (sobota), godz. 9:00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

planowana data rozpoczęcia: październik 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

2

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

data rozpoczęcia: 20.09.2014 r. (sobota)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

10

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Przyroda”

data rozpoczęcia: 20.09.2014 r. (sobota)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

11

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

data rozpoczęcia: 20.09.2014 r. (sobota)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

4

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

8

Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

9

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

13

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

14

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

1

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

planowana data rozpoczęcia: październik 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

18

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

data rozpoczęcia: 20.09.2014 r. (sobota), godz. 9:00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin ul. Plażowa 9

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

50

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: 18.09.2014 r. (czwartek), godz. 14:00

informacje i zapisy

52

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

data rozpoczęcia: 25.09.2014 r. (czwartek), godz. 14:00

informacje i zapisy

61

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

data rozpoczęcia: 25.09.2014 r. (czwartek)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

57

Metody i techniki wspomagające proces uczenia się

data rozpoczęcia: 21.10.2014 r. (wtorek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.
^ wróć na górę