WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

Wojewódzkie Granty Edukacyjne 2016 trwa nabór na studia podyplomowe kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Plażowa 9, Lublin

harmonogram najbliższych zajęć:

01.10 (sobota), godz. 09.00–12.00
02.10 (niedziela), godz. 09.00–12.00

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2016

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

4

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

data rozpoczęcia: 01.10.2016 r. (sobota), godz. 9;00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

data rozpoczęcia: 07.10.2016 r. (piątek), godz. 15;30

miejsce: Szkoła Ratownictwa Medyczno-Sanitarnego WPR SP ZOZ Lublin ul. Bursaki 17

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

22

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: 27.09.2016 r. (wtorek), godz. 14;00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

20

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

data rozpoczęcia: 06.10.2016 r. (czwartek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

96

Terapia ręki z elementami sensoplastyki

data rozpoczęcia: 08.10 05.11.2016 r. (sobota), godz. 9;00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

74

Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

data rozpoczęcia: 17.10.2016 r. (poniedziałek), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

80

OK zeszyt pomaga się uczyć

data rozpoczęcia: 25.10.2016 r. (wtorek), godz. 14;00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.