WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2015/2016 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

data rozpoczęcia: 06.05.2016 r. (piątek)

są jeszcze oststnie wolne miejsca

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

127

Prawne i wychowawcze aspekty cyberprzemocy

data rozpoczęcia: 05.05.2016 r. (czwartek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

81

Ocenianie kształtujące – I i II strategia

data rozpoczęcia: 10.05.2016 r. (wtorek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

16

Prawne aspekty zatrudniania, zwalniania i ochrony pracy nauczyciela

data rozpoczęcia: 26.04 11.05.2016 r. (środa), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

64

Papieroplastyka – techniki IRIS FOLDING i TEA BAGS

data rozpoczęcia: 12.05.2016 r. (czwartek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

37

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

data rozpoczęcia: 12.05.2016 r. (czwartek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

103

Prezentacje multimedialne jako forma przekazu informacji

data rozpoczęcia: 17.05.2016 r. (wtorek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

97

„W świecie ciszy” – praca z dzieckiem z zaburzeniami słuchu i jego rodziną

data rozpoczęcia: 16.05.2016 r. (poniedziałek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.