WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe

kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

miejsce prowadzenia zajęć: WODN KURSOR, ul. Narutowicza 62, Lublin

pierwsze spotkanie dla osób chcących uczestniczyć w zajęciach w tygodniu planujemy na 13 lutego marzec 2017 r.

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

4

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

data rozpoczęcia: 22.04.2017 r. (sobota), godz. 9:00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

2

Kurs na kierownika wypoczynku

data rozpoczęcia: 27.05.2017 r. (sobota), godz. 9:00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

99

Kurs programowania w języku Scratch

data rozpoczęcia: 04.04.2017 r. (wtorek), godz. 15;00

Kurs 16h 3 spotkania 04.04, 11.04. 20.04

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

109

Pokolenie Y, pokolenie Google – nowe wyzwanie dla nauczycieli

data rozpoczęcia: 24.04.2017 r. kurs odwołany

kurs został odwołany

68

Planowanie, realizowanie i ewaluowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole i przedszkolu

data rozpoczęcia: 25.04.2017 r. (wtorek), godz. 14;00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

36

Techniki angażujące i motywujące uczniów

data rozpoczęcia: 25.04.2017 r. (wtorek), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

88

Model TEACCH w terapii i edukacji osób z autyzmem

data rozpoczęcia: 26.04.2017 r. (środa), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

20

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

data rozpoczęcia: 27.04.2017 r. (czwartek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

127

Jak skutecznie komunikować się z rodzicami?

data rozpoczęcia: 03.04 11.05.2017 r. (czwartek), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

143

Formalnoprawne aspekty kandydowania na stanowisko dyrektora szkoły/placówki

data rozpoczęcia: 10.04 12.05.2017 r. (piątek), godz. 10.00

miejsce: WODN KURSOR LUBLIN ul. Narutowicza 62

cena kursu (inna niż w ofercie): 100 PLN

są jeszcze wolne miejsca

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

96

Terapia ręki z elementami stymulacji wielozmysłowej poprzez działania plastyczne

data rozpoczęcia: 13.05.2017 r. (sobota), godz. 11:00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

91

Strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: 17.05.2017 r. (środa), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

66

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

data rozpoczęcia: 17.05.2017 r. (środa), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

146

Reforma edukacji - zmiany w prawie oświatowym

data rozpoczęcia: 20.04.2017 r.

planowana data rozpoczęcia: maj 2017

miejsce: WODN KURSOR LUBLIN ul. Narutowicza 62

cena kursu (inna niż w ofercie): 100 PLN

są jeszcze wolne miejsca

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.