WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników oświaty

Studia podyplomowe, organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu, to oferta dla nauczycieli, którzy poważnie podchodzą do edukacji.

informacje i zapisy »

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

Rabaty przy zapisach na kursy kwalifikacyjne

50 PLN
— dla każdego słuchacza z placówki, z której na kursy kwalifikacyjne w naszym ośrodku uczęszczają co najmniej 3 osoby
100 PLN
— dla każdego słuchacza, który w poprzednich latach ukończył inny kurs kwalifikacyjny w naszym ośrodku
Rabaty mogą być łączone ze sobą.

2

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

data rozpoczęcia: 29.11.2014 r. (sobota)

są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

1

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

data rozpoczęcia: 15.11 13.12.2014 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 25 Lublin

są jeszcze wolne miejsca!”

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

11

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

data rozpoczęcia: 15.11 13.12.2014 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 25 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

13

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

data rozpoczęcia: 15.11 13.12.2014 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 25 Lublin

są jeszcze wolne miejsca!”

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

14

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2014 r.

są jeszcze wolne miejsca!”

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

52

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

data rozpoczęcia: 11.12 09.01.2015 r. (piątek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy

115

Uczeń z zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonującym w przedszkolu/szkole

data rozpoczęcia: 12.01.2015 r. (poniedziałek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy

129

Współczesny nauczyciel – doradca, trener, coach

data rozpoczęcia: 12.01.2015 r. (poniedziałek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy

84

Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

data rozpoczęcia: 13.01.2015 r. (wtorek), godz. 14:00

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy

153

Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem metody negocjacji i mediacji

data rozpoczęcia: 13.01.2015 r. (wtorek)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

65

Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

data rozpoczęcia: 21.11 14.01.2015 r. (środa)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

101

Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego

data rozpoczęcia: 15.01.2015 r. (czwartek)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

113

Model TEACCH w terapii i edukacji osób z autyzmem

data rozpoczęcia: 19.01.2015 r. (poniedziałek)

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy

147

Przełamywanie barier w kontaktach z rodzicami

data rozpoczęcia: 19.01.2015 r. (poniedziałek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca

informacje i zapisy

82

Metody diagnostyczne w przedszkolu

data rozpoczęcia: 21.01.2015 r. (środa)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy

123

Tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem narzędzia Prezi

data rozpoczęcia: 27.01.2015 r. (wtorek)

są jeszcze wolne miejsca!

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.