WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2016/2017

Aktualności WODN KURSOR o. Kielce

trwa nabór na studia podyplomowe

kurs języka angielskiego
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

4

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

planowana data rozpoczęcia: Rok szkolny 2016/2017

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

143

Formalnoprawne aspekty kandydowania na stanowisko dyrektora szkoły/placówki

data rozpoczęcia: 25.04 25.05.2017 r. (czwartek), godz. 14:00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach, ul. Targowa 3

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

146

Reforma edukacji - zmiany w prawie oświatowym

planowana data rozpoczęcia: czerwiec 2017

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach, ul. Targowa 3

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

144

Aspekty prawne kontroli zarządczej w szkole/placówce

planowana data rozpoczęcia: czerwiec 2017

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach, ul. Targowa 3

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

148

Zagrożenia w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie i profilaktyka

planowana data rozpoczęcia: czerwiec 2017

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach, ul. Targowa 3

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

96

Terapia ręki z elementami stymulacji wielozmysłowej poprzez działania plastyczne

planowana data rozpoczęcia: Rok szkolny 2016/2017

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach, ul. Targowa 3

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.