WODN

 • Wojewódzkie granty edukacyjne 2017

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018

Wojewódzkie granty edukacyjne 2017

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie zaprasza dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek do udziału w bezpłatnych konferencjach i kursach doskonalących organizowanych w ramach wojewódzkich grantów edukacyjnych Lubelskiego Kuratora Oświaty:

Nauczanie programowania w szkole zadanie nr 1

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Czas trwania: 8 godz.

 • Lublin: 19 X 2017 r.

Skuteczna realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii zadanie nr 3

Adresaci: nauczyciele matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii szkół podstawowych (maksymalnie 1 nauczyciel danego przedmiotu z tej samej szkoły)

Czas trwania: 8 godz.

 • Lublin: 27 IX 2017 r. – nauczyciele przyrody i biologii
 • Lublin: 14 XI 2017 r. – nauczyciele matematyki i informatyki
 • Lublin: 16 XI 2017 r. – nauczyciele matematyki i informatyki
 • Chełm: 21 XI 2017 r. – nauczyciele przyrody i biologii
 • Biała Podlaska: 25 X 2017 r. – nauczyciele przyrody i geografii
 • Biała Podlaska: 8 XI 2017 r. – nauczyciele przyrody i biologii
 • Zamość: 24 X 2017 r. – nauczyciele przyrody i chemii
 • Zamość: 8 XI 2017 r. – nauczyciele przyrody i geografii

Wypełnioną kartę zgłoszenia na kurs prosimy przesłać (poczta, faks) na adres wybranego oddziału WODN.

Skuteczna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym zadanie nr 6

Adresaci: nauczyciele, którzy w roku 2017/18 będą nauczycielami przedszkoli, nauczycielami wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych oraz nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej (maksymalnie 1 nauczyciel danego przedszkola, maksymalnie po 1 nauczycielu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej danej szkoły podstawowej)

Czas trwania: 8 godz.

 • Lublin: 28 IX 2017 r. – edukacja wczesnoszkolna
 • Lublin: 5 X 2017 r. – wychowanie przedszkolne
 • Lublin: 8 XI 2017 r. – edukacja wczesnoszkolna
 • Chełm: 9 XI 2017 r. – edukacja wczesnoszkolna
 • Zamość: 3 X 2017 r. – wychowanie przedszkolne
 • Zamość: 22 XI 2017 r. – edukacja wczesnoszkolna
 • Biała Podlaska: 14 XI 2017 r. – wychowanie przedszkolne
 • Biała Podlaska: 9 XI 2017 r. – edukacja wczesnoszkolna

Wypełnioną kartę zgłoszenia na kurs prosimy przesłać (poczta, faks) na adres wybranego oddziału WODN.

Efektywny nadzór pedagogiczny zadanie nr 8

Adresaci: dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek

Czas trwania: 14 godz.

 • Lublin: 3–4 X 2017 r.
 • Lublin: 22–23 XI 2017 r.
 • Chełm: 25–26 X 2017 r.
 • Biała Podlaska: 15–16 XI 2017 r.
 • Zamość: 18–19 X 2017 r.
 • Zamość: 15–16 XI 2017 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia na kurs prosimy przesłać (poczta, faks) na adres wybranego oddziału WODN.

Karty zgłoszeń można składać osobiście w siedzibie WODN KURSOR lub jego oddziałach, przesłać faksem, listem lub w formie skanu.

Przy naborze decyduje kolejność zgłoszeń.