WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2015/2016

Aktualności WODN KURSOR o. Chełm

Wojewódzkie granty edukacyjne 2015

Zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych na bezpłatne konferencje i kursy doskonalące.

informacje i zapisy »

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Trwają zapisy na wszystkie kierunki — zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

45

NLP: Modelowanie umysłu ucznia - inne podejście do pracy z uczniem

planowana data rozpoczęcia: listopad 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

46

Techniki angażujące i motywujące uczniów

planowana data rozpoczęcia: listopad 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

53

Metoda Dobrego Startu – założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą

planowana data rozpoczęcia: listopad 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

59

Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych

planowana data rozpoczęcia: listopad 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

61

Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne

planowana data rozpoczęcia: listopad 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

74

Milczące dziecko w przedszkolu i szkole – postępowanie nauczyciela z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

planowana data rozpoczęcia: listopad/grudzień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

76

Indywidualizacja procesu kształcenia — praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się

planowana data rozpoczęcia: listopad/grudzień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

78

Planowanie, realizowanie i ewaluowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole i przedszkolu

planowana data rozpoczęcia: listopad/grudzień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

88

Model TEACCH w terapii i edukacji osób z autyzmem

planowana data rozpoczęcia: listopad/grudzień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

116

Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

planowana data rozpoczęcia: listopad/grudzień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

122

Umiejętności terapeutyczne nauczyciela

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

127

Prawne i wychowawcze aspekty cyberprzemocy

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.