WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Aktualności WODN KURSOR o. Chełm

Wojewódzkie granty edukacyjne 2014

Zapraszamy na bezpłatną konferencję oraz bezpłatne szkolenia organizowane w ramach wojewódzkich grantów edukacyjnych.

informacje i zapisy »

Studia podyplomowe

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w nowym roku akademickim 2014/2015 nie będziemy realizowali studiów podyplomowych we współpracy z Lubelską Szkołą Wyższą w Rykach.

„Efektywne kształcenie zawodowe”

Nauczycielki i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorki i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach zawodowych na terenie woj. lubelskiego lub u pracodawców (dotyczy instruktorów praktycznej nauki zawodu) z terenu woj. lubelskiego zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

informacje i zapisy »

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

Rabaty przy zapisach na kursy kwalifikacyjne

50 PLN
— dla każdego słuchacza z placówki, z której na kursy kwalifikacyjne w naszym ośrodku uczęszczają co najmniej 3 osoby
100 PLN
— dla każdego słuchacza, który w poprzednich latach ukończył inny kurs kwalifikacyjny w naszym ośrodku
Rabaty mogą być łączone ze sobą.

11

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

data rozpoczęcia: 22.11.2014 r. (sobota)

informacje i zapisy

2

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

data rozpoczęcia: 25.10.2014 r. (sobota)

informacje i zapisy

4

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

data rozpoczęcia: 22.11.2014 r. (sobota)

informacje i zapisy

1

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

data rozpoczęcia: 06.12.2014 r. (sobota)

informacje i zapisy

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

data rozpoczęcia: 25.10.2014 r. (sobota)

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

18

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

data rozpoczęcia: 25.10.2014 r. (sobota), godz. 10.00

miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmie, ul. Obłońska 51

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

49

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

data rozpoczęcia: 17.10 30.10.2014 r. (czwartek), godz. 15.30

informacje i zapisy

51

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: 17.10 17.11.2014 r. (poniedziałek), godz. 15.30

informacje i zapisy

63

Metoda Dobrego Startu – założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą

data rozpoczęcia: 29.10.2014 r. (środa), godz. 15.30

informacje i zapisy

66

Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych

data rozpoczęcia: 25.10.2014 r. (sobota), godz. 10.00

miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmie, ul. Obłońska 51

informacje i zapisy

73

Dekoracje okazjonalne w szkole

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014

informacje i zapisy

79

Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014

informacje i zapisy

60

NLP: Modelowanie umysłu ucznia - inne podejście do pracy z uczniem

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014

informacje i zapisy

104

Wykorzystywanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego do poprawy efektywności kształcenia

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014

informacje i zapisy

153

Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem metody negocjacji i mediacji

planowana data rozpoczęcia: październik 2014

informacje i zapisy

106

Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych z zastosowaniem elementów terapii integracji sensorycznej

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014

informacje i zapisy

52

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

data rozpoczęcia: 17.11.2014 r. (poniedziałek)

informacje i zapisy

93

Milczące dziecko w przedszkolu i szkole – postępowanie nauczyciela z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014

informacje i zapisy

60

NLP: Modelowanie umysłu ucznia - inne podejście do pracy z uczniem

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014

informacje i zapisy

106

Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych z zastosowaniem elementów terapii integracji sensorycznej

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014

informacje i zapisy

117

Komunikacja osób z autyzmem – zaburzenia i terapia

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014

informacje i zapisy

104

Wykorzystywanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego do poprawy efektywności kształcenia

planowana data rozpoczęcia: listopad 2014

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.
^ wróć na górę