WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2015/2016

Aktualności WODN KURSOR o. Chełm

trwa nabór na studia podyplomowe

Wojewódzkie granty edukacyjne 2015

Zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych na bezpłatne konferencje i kursy doskonalące.

informacje i zapisy »

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Trwają zapisy na wszystkie kierunki — zapraszamy!

informacje i zapisy »

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

4

Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

data rozpoczęcia: 10.10.2015 r. (sobota), godz. 10.00

miejsce: SP nr 2 w Chełmie, ul. Obłońska 51

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

data rozpoczęcia: 09.10.2015 r. (piątek)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

37

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

data rozpoczęcia: 23.10.2015 r. (piątek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

120

Granice i konsekwencje w pracy z uczniem zamiast kar

data rozpoczęcia: 28.10.2015 r. (środa), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

26

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

data rozpoczęcia: 27.10.2015 r. (wtorek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

93

Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R

data rozpoczęcia: 10.11.2015 r. (wtorek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

73

Praca z uczniem z zaburzoną komunikacją werbalną (jąkanie, mutyzm wybiórczy, afazja dziecięca)

data rozpoczęcia: 22.10.2015 r. (czwartek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

32

Praca metodą projektu na lekcjach przedmiotowych – wyzwalanie kreatywności i samodzielności uczniów

planowana data rozpoczęcia: październik 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.