WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Aktualności WODN KURSOR o. Chełm

trwa nabór na studia podyplomowe
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

data rozpoczęcia: 28.03.2015 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Specjalna w Chełmie ul. Trubakowska 59

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

17

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

16

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

104

Wykorzystywanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego do poprawy efektywności kształcenia

data rozpoczęcia: 17.04 24.04.2015 r. (piątek), godz. 15.30

informacje i zapisy

129

Współczesny nauczyciel – doradca, trener, coach

data rozpoczęcia: 21.04 27.04.2015 r. (poniedziałek), godz. 15.30

informacje i zapisy

109

Zajęcia rewalidacyjne z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej

data rozpoczęcia: 18.04 09.05.2015 r. (sobota), godz. 09.00

miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmie ul.Obłońska 51

informacje i zapisy

93

Milczące dziecko w przedszkolu i szkole – postępowanie nauczyciela z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

data rozpoczęcia: 23.04.2015 r. (czwartek), godz. 15.30

informacje i zapisy

112

Podstawy edukacji i terapii dzieci z autyzmem

data rozpoczęcia: 28.04 29.04.2015 r. (środa), godz. 14.30

informacje i zapisy

62

Jak motywować uczniów do pracy?

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

informacje i zapisy

84

Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

informacje i zapisy

51

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: 16.04.2015 r.

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2015

informacje i zapisy

50

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

informacje i zapisy

49

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.