WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Aktualności WODN KURSOR o. Chełm

trwa nabór na studia podyplomowe
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

planowana data rozpoczęcia: marzec

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

11

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

planowana data rozpoczęcia: marzec

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

18

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

data rozpoczęcia: 28.03.2015 r. (sobota), godz. 9.00

miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmie, ul. Obłońska 51

informacje i zapisy

17

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

16

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

15

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

104

Wykorzystywanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego do poprawy efektywności kształcenia

data rozpoczęcia: 25.03.2015 r. (środa), godz. 15.30

informacje i zapisy

27

Co wolno nauczycielowi? – aspekty prawne relacji nauczyciel—uczeń, nauczyciel—rodzic

data rozpoczęcia: 17.03.2015 r. (wtorek), godz. 15.30

informacje i zapisy

146

Jak radzić sobie ze szkolną absencją? - bezpieczeństwo w szkole

planowana data rozpoczęcia: marzec 2015

informacje i zapisy

53

Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

data rozpoczęcia: 19.03.2015 r. (czwartek), godz. 15.30

informacje i zapisy

162

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w szkole i placówce oświatowej

data rozpoczęcia: 10.03.2015 r. (wtorek), godz. 15.00

informacje i zapisy

72

Z papierem za pan brat – zajęcia plastyczne inaczej

data rozpoczęcia: 26.03.2015 r. (czwartek), godz. 15.00

informacje i zapisy

77

Wielkanocne i wiosenne inspiracje plastyczne – warsztaty dla nauczycieli

data rozpoczęcia: 24.03.2015 r. (wtorek), godz. 15.00

informacje i zapisy

129

Współczesny nauczyciel – doradca, trener, coach

planowana data rozpoczęcia: marzec

informacje i zapisy

109

Zajęcia rewalidacyjne z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej

planowana data rozpoczęcia: marzec 2015

informacje i zapisy

93

Milczące dziecko w przedszkolu i szkole – postępowanie nauczyciela z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2015

informacje i zapisy

112

Podstawy edukacji i terapii dzieci z autyzmem

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2015

informacje i zapisy

57

Metody i techniki wspomagające proces uczenia się

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

informacje i zapisy

62

Jak motywować uczniów do pracy?

informacje i zapisy

84

Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.