WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Aktualności WODN KURSOR o. Chełm

trwa nabór na studia podyplomowe
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

data rozpoczęcia: 28.03.2015 r. (sobota)

miejsce: Szkoła Specjalna w Chełmie ul. Trubakowska 59

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

17

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

16

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

15

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

104

Wykorzystywanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego do poprawy efektywności kształcenia

data rozpoczęcia: 25.03 17.04.2015 r. (piątek), godz. 15.30

informacje i zapisy

129

Współczesny nauczyciel – doradca, trener, coach

data rozpoczęcia: 21.04.2015 r. (wtorek), godz. 15.30

informacje i zapisy

109

Zajęcia rewalidacyjne z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej

data rozpoczęcia: 21.03 18.04.2015 r. (sobota), godz. 09.00

informacje i zapisy

93

Milczące dziecko w przedszkolu i szkole – postępowanie nauczyciela z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

data rozpoczęcia: 23.04.2015 r. (czwartek), godz. 15.30

informacje i zapisy

112

Podstawy edukacji i terapii dzieci z autyzmem

data rozpoczęcia: 28.04.2015 r. (wtorek), godz. 15.30

informacje i zapisy

62

Jak motywować uczniów do pracy?

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

informacje i zapisy

84

Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

informacje i zapisy

162

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w szkole i placówce oświatowej

data rozpoczęcia: 14.04.2015 r. (wtorek), godz. 15.00

II edycja szkolenia

informacje i zapisy

51

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: 16.04.2015 r. (czwartek), godz. 15.30

informacje i zapisy

50

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

informacje i zapisy

49

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2015

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.