WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Aktualności WODN KURSOR o. Chełm

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników oświaty

Studia podyplomowe, organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu, to oferta dla nauczycieli, którzy poważnie podchodzą do edukacji.

informacje i zapisy »

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

Rabaty przy zapisach na kursy kwalifikacyjne

50 PLN
— dla każdego słuchacza z placówki, z której na kursy kwalifikacyjne w naszym ośrodku uczęszczają co najmniej 3 osoby
100 PLN
— dla każdego słuchacza, który w poprzednich latach ukończył inny kurs kwalifikacyjny w naszym ośrodku
Rabaty mogą być łączone ze sobą.

2

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

data rozpoczęcia: 25.10.2014 r. (sobota)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

4

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

data rozpoczęcia: 22.11 29.11.2014 r. (sobota)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

1

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

data rozpoczęcia: 13.12.2014 r. (sobota), godz. 9.00

miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmie, ul. Obłońska 51

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

104

Wykorzystywanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego do poprawy efektywności kształcenia

data rozpoczęcia: 29.01.2015 r. (czwartek), godz. 15.30

informacje i zapisy

117

Komunikacja osób z autyzmem – zaburzenia i terapia

data rozpoczęcia: 29.01.2015 r. (czwartek), godz. 15.00

informacje i zapisy

68

Pedagogika zabawy – zabawy budujące dobry klimat w grupie

data rozpoczęcia: 28.01.2015 r. (środa), godz. 15.30

informacje i zapisy

112

Podstawy edukacji i terapii dzieci z autyzmem

data rozpoczęcia: 05.02.2015 r. (czwartek), godz. 9.00

informacje i zapisy

109

Zajęcia rewalidacyjne z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej

data rozpoczęcia: 12.02.2015 r. (czwartek), godz. 9.00

informacje i zapisy

27

Co wolno nauczycielowi? – aspekty prawne relacji nauczyciel—uczeń, nauczyciel—rodzic

planowana data rozpoczęcia: luty

informacje i zapisy

31

Jak, zgodnie z prawem, protokołować zebrania rady pedagogicznej?

planowana data rozpoczęcia: luty

informacje i zapisy

44

Praca z sześciolatkiem w szkole

planowana data rozpoczęcia: luty

informacje i zapisy

57

Metody i techniki wspomagające proces uczenia się

planowana data rozpoczęcia: luty

informacje i zapisy

131

Socjoterapia – skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

planowana data rozpoczęcia: luty

informacje i zapisy

146

Jak radzić sobie ze szkolną absencją? - bezpieczeństwo w szkole

planowana data rozpoczęcia: luty

informacje i zapisy

152

Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży

planowana data rozpoczęcia: luty

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.