WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Aktualności WODN KURSOR o. Chełm

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników oświaty

Studia podyplomowe, organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu, to oferta dla nauczycieli, którzy poważnie podchodzą do edukacji.

informacje i zapisy »

Wojewódzkie granty edukacyjne 2014

Zapraszamy na bezpłatną konferencję oraz bezpłatne szkolenia organizowane w ramach wojewódzkich grantów edukacyjnych.

informacje i zapisy »

„Efektywne kształcenie zawodowe”

Nauczycielki i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorki i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach zawodowych na terenie woj. lubelskiego lub u pracodawców (dotyczy instruktorów praktycznej nauki zawodu) z terenu woj. lubelskiego zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

informacje i zapisy »

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

Rabaty przy zapisach na kursy kwalifikacyjne

50 PLN
— dla każdego słuchacza z placówki, z której na kursy kwalifikacyjne w naszym ośrodku uczęszczają co najmniej 3 osoby
100 PLN
— dla każdego słuchacza, który w poprzednich latach ukończył inny kurs kwalifikacyjny w naszym ośrodku
Rabaty mogą być łączone ze sobą.

2

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

data rozpoczęcia: 25.10.2014 r. (sobota)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

4

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

data rozpoczęcia: 22.11 29.11.2014 r. (sobota)

informacje i zapisy

1

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

data rozpoczęcia: 06.12.2014 r. (sobota)

informacje i zapisy

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

data rozpoczęcia: 25.10.2014 r. (sobota)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

153

Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem metody negocjacji i mediacji

data rozpoczęcia: 28.11.2014 r. (piątek), godz. 15.30

informacje i zapisy

106

Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych z zastosowaniem elementów terapii integracji sensorycznej

data rozpoczęcia: 29.11.2014 r. (sobota), godz. 10.00

informacje i zapisy

109

Zajęcia rewalidacyjne z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2014

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.