WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2015/2016

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

trwa nabór na studia podyplomowe

Wojewódzkie granty edukacyjne 2015

Zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych na bezpłatne konferencje i kursy doskonalące.

informacje i zapisy »

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Trwają zapisy na wszystkie kierunki — zapraszamy!

informacje i zapisy »

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

2

Kurs dla kandydatów na kierownika wypoczynku

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

53

Metoda Dobrego Startu – założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą

data rozpoczęcia: 12.10.2015 r. (poniedziałek), godz. 14.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

57

Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

data rozpoczęcia: 20.10 21.10.2015 r. (środa), godz. 14.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

41

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

data rozpoczęcia: 21.10.2015 r. (środa), godz. 14.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

77

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

data rozpoczęcia: 21.10.2015 r. (środa), godz. 14.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

59

Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych

data rozpoczęcia: 23.10.2015 r. (piątek), godz. 14.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

29

Praca z sześciolatkiem w szkole

planowana data rozpoczęcia: październik 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

47

Istota i techniki efektywnego uczenia się

planowana data rozpoczęcia: październik 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.