WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

trwa nabór na studia podyplomowe
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

data rozpoczęcia: 29.11.2014 r. (sobota), godz. 9.00

miejsce: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Orzechowa 58

ostatnie wolne miejsca

brak wolnych miejsc

11

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

data rozpoczęcia: 29.11.2014 r. (sobota), godz. 9.00

miejsce: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Orzechowa 58

nowa grupa

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

9

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

data rozpoczęcia: 06.12.2014 r. (sobota), godz. 9.00

miejsce: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Orzechowa 58

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

13

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

data rozpoczęcia: 12.12.2014 r. (piątek), godz. 14.00

nowa grupa

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

4

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

data rozpoczęcia: 29.11 13.12.2014 r. (sobota), godz. 9.00

miejsce: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Orzechowa 58

nowa grupa

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

143

Konsekwencje i granice w pracy z uczniem - zamiast kar

data rozpoczęcia: 26.02 02.03.2015 r. (poniedziałek), godz. 14.00

informacje i zapisy

94

Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się

data rozpoczęcia: 10.03.2015 r. (wtorek), godz. 14.00

informacje i zapisy

44

Praca z sześciolatkiem w szkole

data rozpoczęcia: 11.03.2015 r. (środa), godz. 14.00

informacje i zapisy

161

Muzykoterapia – wykorzystanie muzyki w pracy pedagoga

data rozpoczęcia: 14.01 12.03.2015 r. (czwartek), godz. 14.00

informacje i zapisy

66

Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych

data rozpoczęcia: 03.12 16.03.2015 r. (poniedziałek), godz. 14.30

cena kursu (inna niż w ofercie): 70 PLN

informacje i zapisy

57

Metody i techniki wspomagające proces uczenia się

data rozpoczęcia: 17.03.2015 r. (wtorek), godz. 14.00

informacje i zapisy

53

Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

data rozpoczęcia: 18.03.2015 r. (środa), godz. 14.00

informacje i zapisy

162

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w szkole i placówce oświatowej

data rozpoczęcia: 20.03.2015 r. (piątek), godz. 10.00

Tematyka szkolenia uwzględnia zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

informacje i zapisy

48

Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela

data rozpoczęcia: 24.03.2015 r. (wtorek), godz. 14.00

informacje i zapisy

120

Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji

data rozpoczęcia: 17.04.2015 r. (piątek), godz. 14.00

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.