WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

trwa nabór na studia podyplomowe
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

18

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

data rozpoczęcia: 13.04.2015 r. (poniedziałek), godz. 15.00

kurs realizowany jest w ciągu 2 dni (13.04.15 i 20.04.15) od godziny 15.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

16

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: maj 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

17

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: maj 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

15

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: maj 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

120

Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji

data rozpoczęcia: 17.04 15.05.2015 r. (piątek), godz. 14.00

informacje i zapisy

64

Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu i w szkole – jak ją organizować?

planowana data rozpoczęcia: maj 2015

informacje i zapisy

68

Pedagogika zabawy – zabawy budujące dobry klimat w grupie

planowana data rozpoczęcia: maj 2015

informacje i zapisy

87

Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem

planowana data rozpoczęcia: maj 2015

informacje i zapisy

106

Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych z zastosowaniem elementów terapii integracji sensorycznej

planowana data rozpoczęcia: maj 2015

informacje i zapisy

57

Metody i techniki wspomagające proces uczenia się

data rozpoczęcia: 14.04.2015 r.

planowana data rozpoczęcia: maj 2015

informacje i zapisy

44

Praca z sześciolatkiem w szkole

planowana data rozpoczęcia: maj 2015

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.