WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników oświaty

Studia podyplomowe, organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu, to oferta dla nauczycieli, którzy poważnie podchodzą do edukacji.

informacje i zapisy »

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy kwalifikacyjne

Rabaty przy zapisach na kursy kwalifikacyjne

50 PLN
— dla każdego słuchacza z placówki, z której na kursy kwalifikacyjne w naszym ośrodku uczęszczają co najmniej 3 osoby
100 PLN
— dla każdego słuchacza, który w poprzednich latach ukończył inny kurs kwalifikacyjny w naszym ośrodku
Rabaty mogą być łączone ze sobą.

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

data rozpoczęcia: 29.11.2014 r. (sobota), godz. 9.00

miejsce: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Orzechowa 58

nowa grupa

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

11

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

data rozpoczęcia: 29.11.2014 r. (sobota), godz. 9.00

miejsce: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Orzechowa 58

nowa grupa

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

2

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2015 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

8

Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2015 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

3

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2015 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

9

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

data rozpoczęcia: 06.12.2014 r. (sobota), godz. 9.00

miejsce: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Orzechowa 58

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

13

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

data rozpoczęcia: 12.12.2014 r. (piątek), godz. 14.00

nowa grupa

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

4

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

data rozpoczęcia: 29.11 13.12.2014 r. (sobota), godz. 9.00

miejsce: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Orzechowa 58

nowa grupa

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

143

Konsekwencje i granice w pracy z uczniem - zamiast kar

data rozpoczęcia: 02.12.2014 r.

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2015 r.

informacje i zapisy

62

Jak motywować uczniów do pracy?

data rozpoczęcia: 03.12.2014 r.

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2015 r.

informacje i zapisy

100

Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się

data rozpoczęcia: 09.12.2014 r.

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2015 r.

informacje i zapisy

66

Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych

data rozpoczęcia: 03.12.2014 r.

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2015 r.

informacje i zapisy

44

Praca z sześciolatkiem w szkole

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2015 r.

informacje i zapisy

63

Metoda Dobrego Startu – założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą

data rozpoczęcia: 04.12.2014 r.

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2015 r.

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.