WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2015/2016

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

Wojewódzkie granty edukacyjne 2015

Zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych na bezpłatną konferencję.

Grant 3: Rodzice w szkole/przedszkolu – płaszczyzny współuczestnictwa rodziców w jakościowym rozwoju oferty oraz realizowanych w szkole/placówce procesów edukacyjnych; termin konferencji: 1 XII 2015 r.

informacje i zapisy »

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Trwają zapisy na wszystkie kierunki — zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

2

Kurs dla kandydatów na kierownika wypoczynku

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

29

Praca z sześciolatkiem w szkole

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

47

Istota i techniki efektywnego uczenia się

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

43

Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

45

NLP: Modelowanie umysłu ucznia - inne podejście do pracy z uczniem

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

60

Pedagogika zabawy – zabawy budujące dobry klimat w grupie

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

68

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.