WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2015/2016

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

trwa nabór na studia podyplomowe

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Trwają zapisy na wszystkie kierunki — zapraszamy!

informacje i zapisy »

Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

2

Kurs dla kandydatów na kierownika wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

3

Kurs dla kandydatów na wychowawcę wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2015

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy

Kursy doskonalące

29

Praca z sześciolatkiem w szkole

planowana data rozpoczęcia: październik 2015

informacje i zapisy

38

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2015

informacje i zapisy

47

Istota i techniki efektywnego uczenia się

planowana data rozpoczęcia: październik 2015

informacje i zapisy

53

Metoda Dobrego Startu – założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2015

informacje i zapisy

54

Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu i w szkole – jak ją organizować?

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2015

informacje i zapisy

57

Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

planowana data rozpoczęcia: październik 2015

informacje i zapisy

59

Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych

planowana data rozpoczęcia: październik 2015

informacje i zapisy

72

Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2015

informacje i zapisy

77

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

planowana data rozpoczęcia: październik 2015

informacje i zapisy
Zobacz też zasady rekrutacji.