technikum dla młodzieży

Nasze atuty

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się – po zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych w danym zawodzie – uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W technikum uczysz się również przedmiotów ogólnokształcących, możesz więc przystąpić do matury.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w trakcie trwania edukacji zawodowej. Jest to egzamin zewnętrzny, obejmujący zakresem tematycznym kwalifikację; znaczy to, że liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

Kierunki kształcenia

Technikum dla Młodzieży KURSOR w Zamościu rozpoczyna kształcenie od września 2016 r.

Nauka w naszej szkole jest całkowicie bezpłatna.