Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

Szkolenia zawodowe

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia dla branży medycznej

Pliki do pobrania

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia dla pracowników instytucji i administracji publicznej oferujemy także w ośrodkach w Zamościu i Białej Podlaskiej.

Przedstawiamy listę kursów, na które Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie zaprasza Państwa w najbliższym czasie:

Radom Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych po nowelizacji ustawy (wraz ze wzorami wymaganej dokumentacji) z uwzględnieniem zmian dotyczących Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Rozpoczęcie: 28.02.2017 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Radom

Liczba godzin: 6

Cena: 349 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.02.2017 r.

informacje i zapisy »

Wydatki strukturalne 2017 – praktyczne zagadnienia

Rozpoczęcie: 02.03.2017 r. (czwartek), godz. 10.00

Liczba godzin: 6

Cena: 309 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.02.2017 r.

informacje i zapisy »

Radom Arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 po reformie systemu oświaty

Rozpoczęcie: 02.03.2017 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Radom

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.02.2017 r.

informacje i zapisy »

Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia po nowelizacji Pzp – praktyczny warsztat zamawiającego

Rozpoczęcie: 03.03.2017 r. (piątek), godz. 10.00

Liczba godzin: 6

Cena: 309 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Jednolity Plik Kontrolny w Jednostce Samorządu Terytorialnego. Nowy standard e-kontroli podatkowej. Przełomowe zmiany w prowadzeniu kontroli podatkowej. Odpowiedzialność za niewdrożenie i niefunkcjonowanie JPK w organizacji

Rozpoczęcie: 03.03.2017 r. (piątek), godz. 10.00

Liczba godzin: 6

Cena: 359 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Nowa ustawa o petycjach a procedury rozpatrywania skarg i wniosków w trybie KPA. Skarga i wniosek w trybie KPA a wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zaświadczenia, potwierdzanie dokumentów „za zgodność z oryginałem”, potwierdzanie własnoręczności podpisów

Rozpoczęcie: 03.03.2017 r. (piątek), godz. 10.00

Liczba godzin: 6

Cena: 309 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Rzeszów Zasady wystawiania, ewidencjonowania oraz rozliczania faktur VAT wystawianych i otrzymywanych przez jednostki budżetowe po centralizacji VAT

Rozpoczęcie: 03.03.2017 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Liczba godzin: 6

Cena: 429 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Radom Funkcjonowanie kontroli zarządczej w administracji samorządowej

Rozpoczęcie: 06.03.2017 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Radom

Liczba godzin: 6

Cena: 349 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT w placówce oświatowej - praktyczne warsztaty - nieprawidłowości w rozliczaniu

Rozpoczęcie: 06.03.2017 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Liczba godzin: 6

Cena: 329 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Pomoc publiczna udzielana przez gminy w 2017 r.

Rozpoczęcie: 08.03.2017 r. (środa), godz. 10.00

Liczba godzin: 6

Cena: 349 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Przemyśl Kodeks postępowania administracyjnego

Rozpoczęcie: 09.03.2017 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Przemyśl

Liczba godzin: 6

Cena: 799 (z noclegiem)/699 (bez noclegu) PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Radom Zadania dyrektorów szkół wynikające z reformy oświaty 2017 r.

Rozpoczęcie: 10.03.2017 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Radom

Liczba godzin: 6

Cena: 349 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Wprowadzenie nowych zasad wynagradzania członków organów w spółkach komunalnych wynikających z nowej ustawy kominowej

Rozpoczęcie: 13.03.2017 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Lublin Motywowanie personelu – pojęcie, metody motywowania. Jak rozpoznać motywatory pracowników, czyli dlaczego nasi ludzie pracują?

Rozpoczęcie: 15.03.2017 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 309 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Rzeszów Ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości po nowelizacji ustawy z uwzględnieniem najnowszych zmian wraz z wzorami wymaganej prawem dokumentacją (Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz inne wymagane dokumenty

Rozpoczęcie: 16.03.2017 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Warszawa Zasady wystawiania, ewidencjonowania oraz rozliczania faktur VAT wystawianych i otrzymywanych przez jednostki budżetowe po centralizacji VAT

Rozpoczęcie: 16.03.2017 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Liczba godzin: 6

Cena: 429 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Radom Pomoc publiczna udzielana przez gminy w 2017 r.

Rozpoczęcie: 17.03.2017 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Radom

Liczba godzin: 6

Cena: 359 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Lublin Koncepcja programu usamodzielniania, innowacyjne programy i przygotowanie do usamodzielniania dla wychowanków pieczy zastępczej

Rozpoczęcie: 17.03.2017 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Lublin Zakładowa działalność socjalna pracodawcy samorządowego w 2017 r.

Rozpoczęcie: 17.03.2017 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 349 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Lublin Przygotowanie organizacji pracy przedszkola lub szkoły na rok szkolny 2016/2017

Rozpoczęcie: 20.03.2017 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 309 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Wypełnianie sprawozdania o odpadach komunalnych krok po kroku - warsztaty

Rozpoczęcie: 21.03.2017 r. (wtorek), godz. 10.00

Liczba godzin: 6

Cena: 309 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Lublin Prawidłowe wdrożenie kontroli zarządczej w Centrach Usług Wspólnych

Rozpoczęcie: 21.03.2017 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 309 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Lublin Zasady wystawiania, ewidencjonowania oraz rozliczania faktur VAT wystawianych i otrzymywanych przez jednostki budżetowe po centralizacji VAT

Rozpoczęcie: 24.03.2017 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 429 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Lublin Prawo pracy 2017, umowy cywilnoprawne, czas pracy - bieżące i prognozowane zmiany, orzecznictwo, interpretacje (komplet wniosków, oświadczeń i wzorów i innych dokumentów)

Rozpoczęcie: 28.03.2017 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 309 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Kazimierz Dolny Prawo wodne z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian

Rozpoczęcie: 30.03.2017 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Kazimierz Dolny

Liczba godzin: 6

Cena: 899 (z noclegiem)/799 (bez noclegu) PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Rzeszów Zmiany w ustawie o drogach publicznych od 1.01.2017 r. Nowe obowiązki zarządców dróg

Rozpoczęcie: 31.03.2017 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.03.2017 r.

informacje i zapisy »

Lublin Zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (JST) przedszkolom oraz pozostałym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom oświatowym: publicznym prowadzonym przez podmioty inne niż JST i niepublicznym od 1 stycznia 2017 r. Marcowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji - praktyczne przykłady

Rozpoczęcie: 31.03.2017 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 349 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.03.2017 r.

informacje i zapisy »