Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

Szkolenia zawodowe

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Chełmie

Terapeuta zajęciowy

Cel kursu: uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego

Program:

Liczba godzin: 100

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa, materiały biurowe

Wymagania wstępne:

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie, wydane na podstawie §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 poz. 622)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

Osoby, które skorzystały z co najmniej dwóch usług szkoleniowych Ośrodka Szkolenia Kadr KURSOR w Chełmie oraz słuchacze Szkoły dla Dorosłych KURSOR w Chełmie otrzymują rabat w wysokości 10% ceny kursu.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »