Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

Szkolenia dla firm i instytucji

Szkolenia zawodowe

Pliki do pobrania

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

22 Kelner-barman

Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu obsługi klienta oraz technik sporządzania i podawania napojów alkoholowych, bezalkoholowych i mieszanych

Program:

Liczba godzin: 60

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie, wydane na podstawie §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 poz. 186, z późn. zm.)

Cena: podawana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »