Szkoła Jednoroczna

Zapraszamy do naszej Szkoły Jednorocznej!

Chcesz zdobyć atrakcyjne umiejętności zawodowe? Zapisz się do Szkoły Jednorocznej KURSOR! Nauka trwa rok, ale będzie procentować przez wiele lat!

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów:

 1. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (można to zrobić przez Internet)
 2. oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu); nie wymagamy świadectwa maturalnego!
 3. dowodu osobistego (do wglądu)
 4. potwierdzenia wpłaty 1. raty czesnego *)
 5. na kierunku „Instruktor fitness”: zaświadczenia lekarskiego wydanego przez jednostkę służby medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu
*) Wpłatę prosimy dokonać na konto nr 47 1140 1094 0000 3068 2000 1001
Można również zapłacić bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku — semestry zaczynają się we wrześniu oraz w lutym.

zapisy przez Internet
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kierunki

Prowadzimy zapisy na następujące kierunki kształcenia:

 1. Agent celny
 2. Asystent nauczyciela przedszkola
 3. Dekorator wnętrz
 4. Dekorator witryn
 5. Doradca klienta
 6. Fryzjer-stylista
 7. Fryzjer zwierząt – groomer
 8. Instruktor fitness
 9. Instruktor terapii uzależnień
 10. Kelner-barman z elementami baristyki i carvingu
 11. Serwisant rowerów
 12. Opiekun seniora
 13. Specjalista ds. dietetyki