Szkoła Jednoroczna

Zapraszamy do naszej Szkoły Jednorocznej!

Chcesz zdobyć atrakcyjne umiejętności zawodowe? Zapisz się do Szkoły Jednorocznej KURSOR! Nauka trwa rok, ale będzie procentować przez wiele lat!

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów:

 1. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (można to zrobić przez Internet)
 2. oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu); nie wymagamy świadectwa maturalnego!
 3. dowodu osobistego (do wglądu)
 4. potwierdzenia wpłaty 1. raty czesnego *)
 5. na kierunku „Instruktor fitness”: zaświadczenia lekarskiego wydanego przez jednostkę służby medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu
*) Wpłatę prosimy dokonać na konto nr 36 1140 1094 0000 3068 2000 1005

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku — semestry zaczynają się we wrześniu oraz w lutym.

zapisy przez Internet
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kierunki

Prowadzimy zapisy na następujące kierunki kształcenia:

 1. Agent celny
 2. Asystent nauczyciela przedszkola
 3. Barista z elementami obsługi klienta
 4. Barman z elementami obsługi kelnerskiej, baristyki i carvingu
 5. Dekorator wnętrz
 6. Dekorator witryn sklepowych – visual merchandising
 7. Doradca klienta z elementami kreowania wizerunku
 8. Fryzjer z elementami stylizacji
 9. Fryzjer zwierząt – groomer
 10. Instruktor fitness
 11. Instruktor terapii uzależnień
 12. Kelner z elementami obsługi barmańskiej
 13. Monter-mechanik rowerów
 14. Opiekun osoby starszej
 15. Specjalista ds. dietetyki