Szkoła Jednoroczna

Szkoła Jednoroczna KURSOR

Zapraszamy do naszej Szkoły Jednorocznej!

Szkoła Jednoroczna KURSOR to możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które szybko zaprocentują, ułatwiając zdobycie pracy w atrakcyjnym zawodzie albo założenie własnej działalności gospodarczej.

Nauka trwa rok (2 semestry), a zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (jeżeli znajdą się grupy chętnych, to uruchomimy też naukę w trybie wieczorowym!). Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz, w przypadku niektórych kierunków, także zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.

Nasza szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Realizujemy autorski program Szkoły Jednorocznej KURSOR.

Nasze atuty

Odpłatność

Nauka w szkole jednorocznej jest płatna, jednak w Powiatowych Urzędach Pracy można się ubiegać o częściową lub pełną refundację kosztów nauki ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W przypadku jednorazowej wpłaty za cały okres trwania nauki nie płacisz za ostatni miesiąc!

Rekrutacja

Do naszej szkoły nie ma egzaminów – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów:

  1. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (można go wypełnić przez Internet na stronach poszczególnych oddziałów)
  2. oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu); nie wymagamy świadectwa maturalnego!
  3. dowódu osobistego (do wglądu)
  4. potwierdzenia wpłaty 1. raty czesnego *)
  5. na kierunku „Instruktor fitness”: zaświadczenia lekarskiego wydanego przez jednostkę służby medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu
Numery kont są podane na stronach oddziałów. W Lublinie i Zamościu można dokonać wpłaty w sekretariacie.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku — semestry zaczynają się we wrześniu oraz w lutym.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

> > > Nie zwlekaj! Zapisz się jeszcze dziś! < < <

Lublin Zamość Biała Podlaska