Studium Policealne KURSOR

Komunikaty dla słuchaczy

Plany zajęć do pobrania:

Inne materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu 2018 r. – część pisemna

Na egzamin należy zgłosić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem, z dowodem osobistym i dwoma długopisami z czarnym wkładem. Można mieć ze sobą kalkulator prosty (tj. umożliwiający wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ew. obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu 2018 r. – część praktyczna

Na egzamin należy zgłosić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem, z dowodem osobistym i dwoma długopisami z czarnym wkładem.

Słuchacze zdający kwalifikacje A.68 i Z.13 powinni przynieść ze sobą kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę i temperówkę.

Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Bezpośrednie odsyłacze do informatorów w formacie PDF zostały umieszczone na stronach opisujących poszczególne kierunki kształcenia (zobacz listę).