Studium Policealne KURSOR

Komunikaty dla słuchaczy

Materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Deklaracje o przystąpieniu do egzaminów w sesji styczeń-luty 2018 r.

Słuchaczy planujących przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r. prosimy o złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie 4 września 2017 r.

Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Bezpośrednie odsyłacze do informatorów w formacie PDF zostały umieszczone na stronach opisujących poszczególne kierunki kształcenia (zobacz listę).