Studium Policealne KURSOR

Komunikaty dla słuchaczy

↓ skocz do komunikatów dla słuchaczy ↓

Studium Policealne KURSOR posiada uprawnienia szkoły publicznej, a kształcenie odbywa się w oparciu o programy nauczania ukierunkowane na zdobycie umiejętności zawodowych.

Naszymi słuchaczami mogą zostać absolwenci szkół średnich — także ci, którzy nie przystępowali do egzaminu maturalnego lub go nie zdali.

Nauka przez cały cykl kształcenia jest bezpłatna.

Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem technicznym dla wszystkich kierunków: nowoczesne klimatyzowane pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu, klimatyzowane sale wykładowe i bardzo dobrze wyposażona pracownia kosmetyczna.

Nasza szkoła ma dogodną lokalizację w centrum Lublina.

Zatrudniamy kadrę znakomitych fachowców o wieloletnim, praktycznym doświadczeniu w nauczanych zawodach, m.in. nauczycieli lubelskich szkół wyższych.

Nauka na większości kierunków trwa cztery semestry, w zawodzie technik BHP 3 semestry, a w zawodzie florysta i asystent osoby niepełnosprawnej — 2 semestry.

Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

nie zwlekaj, zapisz się już teraz →

Uwaga słuchacze — absolwenci szkół zawodowych i techników regionu lubelskiego

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie bada sytuację absolwentów szkół zawodowych i techników regionu lubelskiego. Krótka ankieta on-line służy porównaniu losów respondentów reprezentujących różne profile kształcenia; prosimy o jej wypełnienie.

Materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-czerwiec 2015 r. — etap pisemny

Na egzamin należy zgłosić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem, z dwoma długopisami z czarnym wkładem i dowodem osobistym. Można mieć ze sobą kalkulator prosty (tzn. taki, który umożliwia tylko dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, ew. obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

data dodania ogłoszenia

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-czerwiec 2015 r. — etap praktyczny

Szczegółowe harmonogramy egzaminów są dostępne w sekretariacie szkoły.

data dodania ogłoszenia

Przybory pomocnicze na etapie praktycznym egzaminu potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

  • Technik BHP — kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
  • Technik usług kosmetycznych — ołówek, gumka, linijka, temperówka
  • Technik ochrony fizycznej osób i mienia — kalkulator prosty

Kalkulator prosty umożliwia tylko dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, ew. obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

data dodania ogłoszenia