Studium Policealne KURSOR

Komunikaty dla słuchaczy

Uwaga słuchacze — absolwenci szkół zawodowych i techników regionu lubelskiego

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie bada sytuację absolwentów szkół zawodowych i techników regionu lubelskiego. Krótka ankieta on-line służy porównaniu losów respondentów reprezentujących różne profile kształcenia; prosimy o jej wypełnienie.

Plany zajęć do pobrania:

Inne materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Plany zajęć do pobrania

Hasła niezbędne do pobrania planów zajęć w semestrze jesiennym zostaną podane na zajęciach.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień–wrzesień 2015

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla kierunku technik usług kosmetycznych (kwalifikacja A.61) odbędzie się 8 października (czwartek) o godz. 13.00 w siedzibie szkoły, w sali nr 1. Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem, z dowodem osobistym oraz z dwoma długopisami z czarnym wkładem.