Studium Policealne KURSOR

Komunikaty dla słuchaczy

Uwaga słuchacze — absolwenci szkół zawodowych i techników regionu lubelskiego

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie bada sytuację absolwentów szkół zawodowych i techników regionu lubelskiego. Krótka ankieta on-line służy porównaniu losów respondentów reprezentujących różne profile kształcenia; prosimy o jej wypełnienie.

Materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Odbiór świadectw ukończenia Studium Policealnego KURSOR

Tegorocznych absolwentów Studium Policealnego KURSOR zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studium od soboty 30 stycznia w godzinach pracy sekretariatu. Uwaga, w niedziele 31 stycznia i 7 lutego sekretariat będzie nieczynny.

Rozpoczęcie zajęć w lutym 2016 r. dla słuchaczy pierwszych semestrów

Rozpoczęcie zajęć w lutym 2016 r. dla słuchaczy wyższych semestrów