Studium Policealne KURSOR

Komunikaty dla słuchaczy

Materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dniu 8.01.2015 r.

Na egzamin należy zgłosić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem, z dowodem osobistym i długopisem z czarnym wkładem.

data dodania ogłoszenia

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Na egzamin należy zgłosić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem, z dowodem osobistym i dwoma długopisami z czarnym wkładem. Ponadto słuchacze kierunku BHP przynoszą ze sobą kalkulator prosty.

Szczegółowe harmonogramy przystępowania do egzaminu praktycznego dostępne są w sekretariacie szkoły.

data dodania ogłoszenia