Studium Policealne KURSOR

Komunikaty dla słuchaczy

↓ skocz do komunikatów dla słuchaczy ↓

Studium Policealne KURSOR posiada uprawnienia szkoły publicznej, a kształcenie odbywa się w oparciu o programy nauczania ukierunkowane na zdobycie umiejętności zawodowych.

Naszymi słuchaczami mogą zostać absolwenci szkół średnich — także ci, którzy nie przystępowali do egzaminu maturalnego lub go nie zdali.

Nauka przez cały cykl kształcenia jest bezpłatna.

Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem technicznym dla wszystkich kierunków: nowoczesne klimatyzowane pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu, klimatyzowane sale wykładowe i bardzo dobrze wyposażona pracownia kosmetyczna.

Nasza szkoła ma dogodną lokalizację w centrum Lublina.

Zatrudniamy kadrę znakomitych fachowców o wieloletnim, praktycznym doświadczeniu w nauczanych zawodach, m.in. nauczycieli lubelskich szkół wyższych.

Nauka na większości kierunków trwa cztery semestry, w zawodzie technik BHP 3 semestry, a w zawodzie florysta i asystent osoby niepełnosprawnej — 2 semestry.

Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

nie zwlekaj, zapisz się już teraz →

Uwaga słuchacze — absolwenci szkół zawodowych i techników regionu lubelskiego

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie bada sytuację absolwentów szkół zawodowych i techników regionu lubelskiego. Krótka ankieta on-line służy porównaniu losów respondentów reprezentujących różne profile kształcenia; prosimy o jej wypełnienie.

Materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Rozpoczęcie zajęć we wrześniu 2015 r. dla słuchaczy wyższych semestrów

data dodania ogłoszenia

Deklaracje przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w sesji styczeń/luty 2016 r.

Słuchacze semestrów: technik BHP 2, technik usług kosmetycznych 1 i 3, florysta 1, technik informatyk 3, technik rachunkowości 1 i 3, którzy nie wypełniali do tej pory deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w sesji egzaminacyjnej styczeń/luty 2016 r., są proszeni o złożenie ich do dnia 2 września 2015 r. w sekretariacie szkoły.

data dodania ogłoszenia