Studium Policealne KURSOR

Komunikaty dla słuchaczy

Uwaga słuchacze — absolwenci szkół zawodowych i techników regionu lubelskiego

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie bada sytuację absolwentów szkół zawodowych i techników regionu lubelskiego. Krótka ankieta on-line służy porównaniu losów respondentów reprezentujących różne profile kształcenia; prosimy o jej wypełnienie.

Materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Rozpoczęcie zajęć w lutym 2015 r. dla słuchaczy wyższych semestrów

data dodania ogłoszenia

Odbiór świadectw ukończenia Studium Policealnego KURSOR

Po odbiór świadectw ukończenia studium zapraszamy od poniedziałku 26 stycznia w godzinach pracy sekretariatu.

data dodania ogłoszenia

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Na egzamin należy zgłosić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem, z dowodem osobistym i dwoma długopisami z czarnym wkładem. Ponadto słuchacze kierunku BHP przynoszą ze sobą kalkulator prosty.

Szczegółowe harmonogramy przystępowania do egzaminu praktycznego dostępne są w sekretariacie szkoły.

data dodania ogłoszenia