Studium Policealne KURSOR

Komunikaty dla słuchaczy

Plany zajęć do pobrania:

Inne materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-czerwiec 2015 r. — etap pisemny

data dodania ogłoszenia

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-czerwiec 2015 r. — etap praktyczny

Szczegółowe harmonogramy egzaminów zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

data dodania ogłoszenia

Odbiór świadectw ukończenia szkoły

Świadectwa ukończenia szkoły dla słuchaczy III semestru kierunku technik BHP oraz słuchaczy IV semestrów pozostałych kierunków będą do odebrania w sekretariacie szkoły od 26 czerwca 2015 r. od godz. 12.00.

data dodania ogłoszenia

Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w 2016 r.

Prosimy słuchaczy obecnych semestrów: III administracja, II BHP, I kosmetyczka, III ochrona, I rachunkowość i III rachunkowość o złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego z kwalifikacji w sesji egzaminacyjnej styczeń/luty 2016 r. do 4 września 2015 r. w sekretariacie szkoły.

data dodania ogłoszenia