Studium Policealne KURSOR

Komunikaty dla słuchaczy

Plany zajęć do pobrania:

Inne materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu 2016 r. – etap pisemny

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu 2016 r. – etap praktyczny