Studium Policealne KURSOR

Komunikaty dla słuchaczy

Plany zajęć do pobrania:

Inne materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-czerwiec 2015 r. — etap pisemny

data dodania ogłoszenia

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-czerwiec 2015 r. — etap praktyczny

Szczegółowe harmonogramy egzaminów zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

data dodania ogłoszenia