Studia podyplomowe dla nauczycieli

Edukacja dla bezpieczeństwa

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. W ramach studiów absolwent zdobywa wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa odnoszącego się do środowiska szkolnego, lokalnego, regionalnego z uwzględnieniem działań profilaktycznych w przypadku możliwości wystąpienia potencjalnego zagrożenia.

Absolwent uzyskuje możliwość realizacji i doskonalenia procesu nauczania w zakresie powyższej problematyki zgodnie z obowiązującą podstawą kształcenia (podstawą prawną).

Dla kogo?

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

UWAGA! Do podjęcia nauki na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskiwane kwalifikacje

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 410 godzin (w tym 60 godzin praktyk )

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 2900 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2755 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 2610 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2465 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2320 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

powrót do listy kierunków