Studia podyplomowe dla nauczycieli

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Cel studiów

Studia na tym kierunku mają na celu kształcenie i doskonalenie umiejętności w zakresie: pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie; diagnozy i terapii; wczesnej interwencji; pracy z rodziną osób niepełnosprawnych; organizowania systemów i strategii wsparcia.

Dla kogo?

Studia na tym kierunku mogą podjąć osoby posiadające wykształcenie wyższe (co najmniej) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki realizowany przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, zapraszamy na przygotowane specjalnie dla nich semestralne uzupełniające studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadające kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 355 godzin (w tym 120 godzin praktyk )

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 2800 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2660 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 2520 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2380 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2240 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

Praktyki

powrót do listy kierunków