Studia podyplomowe dla nauczycieli

Aktualności

5

Lublin

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

data rozpoczęcia: 07.10.2017 r., godz. 10.30

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

5

Zamość

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

data rozpoczęcia: 07.10.2017 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

10

Biała Podlaska

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: 07.10.2017 r., godz. 9.00

miejsce: WODN KURSOR w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 66

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

10

Lublin

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: 07.10.2017 r., godz. 09:00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

Brak wolnych miejsc.

11

Lublin

Organizacja i zarządzanie oświatą

data rozpoczęcia: 08.10.2017 r., godz. 09.00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

11

Zamość

Organizacja i zarządzanie oświatą

data rozpoczęcia: 08.10.2017 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

14

Biała Podlaska

Przygotowanie pedagogiczne

data rozpoczęcia: 08.10.2017 r., godz. 9.00

miejsce: WODN KURSOR w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 66

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

17

Lublin

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

data rozpoczęcia: 08.10.2017 r., godz. 10.00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

2

Lublin

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

data rozpoczęcia: 14.10.2017 r., godz. 09:00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

brak wolnych miejsc

3

Lublin

Doradztwo zawodowe

data rozpoczęcia: 14.10.2017 r., godz. 10:00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

7

Lublin

Informatyka

data rozpoczęcia: 15.10.2017 r., godz. 09:00

miejsce: WODN Lublin ul. Narutowicza 62

Brak wolnych miejsc.

14

Lublin

Przygotowanie pedagogiczne

data rozpoczęcia: 15.10.2017 r., godz. 10:30

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

2

Zamość

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

data rozpoczęcia: 21.10.2017 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

11

Biała Podlaska

Organizacja i zarządzanie oświatą

data rozpoczęcia: 21.10.2017 r., godz. 9.00

miejsce: WODN KURSOR w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 66

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

14

Zamość

Przygotowanie pedagogiczne

data rozpoczęcia: 21.10.2017 r., godz. 10.30

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

21

Lublin

Wychowanie do życia w rodzinie

data rozpoczęcia: 21.10.2017 r., godz. 10.00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

26

Lublin

Biologia i geografia dla nauczycieli

data rozpoczęcia: 21.10.2017 r., godz. 09:00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

8

Lublin

Logopedia

data rozpoczęcia: 22.10.2017 r., godz. 09:00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

12

Lublin

Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej

data rozpoczęcia: 22.10.2017 r., godz. 08:00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

20

Biała Podlaska

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: 22.10.2017 r., godz. 9.00

miejsce: WODN KURSOR w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 66

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

20

Lublin

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: 22.10.2017 r., godz. 10.00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

brak wolnych miejsc

2

Biała Podlaska

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

data rozpoczęcia: 28.10.2017 r., godz. 9.00

miejsce: WODN KURSOR w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 66

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

3

Zamość

Doradztwo zawodowe

data rozpoczęcia: 28.10.2017 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

5

Biała Podlaska

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

data rozpoczęcia: 29.10.2017 r., godz. 9.00

miejsce: WODN KURSOR w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 66

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

21

Zamość

Wychowanie do życia w rodzinie

data rozpoczęcia: 29.10.2017 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

4

Lublin

Edukacja dla bezpieczeństwa

data rozpoczęcia: 04.11.2017 r., godz. 10.00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

24

Lublin

Geografia

data rozpoczęcia: 04.11.2017 r., godz. 09:00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

27

Lublin

Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

data rozpoczęcia: 04.11.2017 r., godz. 10.00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

10

Lublin

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: 05.11.2017 r., godz. 09:00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

brak wolnych miejsc

13

Lublin

Podstawy przedsiębiorczości

data rozpoczęcia: 05.11.2017 r., godz. 10.30

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

10

Zamość

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: 18.11.2017 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

19

Lublin

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

data rozpoczęcia: 18.11.2017 r., godz. 09:00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

22

Lublin

Wczesne nauczanie języka angielskiego

data rozpoczęcia: 18.11.2017 r., godz. 10.00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

27

Zamość

Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

data rozpoczęcia: 18.11.2017 r., godz. 10.30

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

29

Lublin

Surdopedagogika i tyflopedagogika

data rozpoczęcia: 18.11.2017 r., godz. 08:00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca