Studia podyplomowe w Lublinie

Studia podyplomowe w Lublinie

Na podstawie umowy o współpracy, zawartej z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu, a także — w przypadku niektórych kierunków — w ramach projektu „Partner w drodze do wiedzy”, realizowanego na podstawie umów partnerskich z firmami działającymi na terenie województwa lubelskiego, oferujemy Państwu możliwość rozwoju posiadanych i nabywania nowych umiejętności, uzupełnienia poziomu wykształcenia oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Zapraszamy do Lublina na studia podyplomowe w ramach projektu „Partner w drodze do wiedzy” na następujących kierunkach:

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  2. Podatki i prawo podatkowe
  3. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ponadto oferujemy kierunki:

  1. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
  2. Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej
  3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  4. Prawo zamówień publicznych
  5. Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy UE

Nasza oferta studiów podyplomowych w Lublinie została przygotowana w nowoczesnej formule edukacyjnej, przy współpracy z doborową kadrą praktyków, specjalistów, trenerów, przedsiębiorców, a także firm usługowych. Zajęcia mają charakter wymiany doświadczeń, wiedzy, poglądów, opinii, a ich forma to przede wszystkim warsztaty/projekty, w trakcie których nabyta wiedza teoretyczna jest wykorzystywana w praktyce.

Współpraca z lubelskimi firmami pozwala na przygotowanie oferty pod kątem wymagań najważniejszego ogniwa na rynku pracy – pracodawców. Nawiązane partnerstwo z otoczeniem biznesu pozwala na ciągły kontakt, wymianę doświadczeń, zapotrzebowań w relacji pracodawca—pracownik, jak również w obszarze zwiększenia kwalifikacji zawodowych oraz pogłębienia wiedzy i umiejętności.