Ośrodek Szkolenia Kierowców KURSOR

Ośrodek Szkolenia Kierowców KURSOR w Lublinie

Nowość: KURSY WEEKENDOWE! Więcej informacji i zapisy pod numerem 515 152 432.

Nowość: KURSY INDYWIDUALNE! Więcej informacji i zapisy pod numerem 515 152 432.

Rozpoczęcie kolejnej edycji kursu prawa jazdy planujemy na 30.05.2017 r. (wtorek). Zapraszamy!
Rozpoczęcie kolejnej weekendowej edycji kursu prawa jazdy planujemy na 02.06.2017 r. (piątek). Zapraszamy!

PRACA DLA INSTRUKTORA JAZDY! Więcej informacji tutaj.

Uwaga, ważne!

W związku z wejściem w życie 19 stycznia 2013 r. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prosimy o zarejestrowanie — przed zapisem na kurs — profilu kandydata na kierowcę (PKK) w Urzędzie Miasta lub starostwie właściwym dla miejsca zameldowania. Należy tam się zgłosić (najlepiej osobiście) z dowodem tożsamości (np. dowodem osobistym), wynikiem badań lekarskich potwierdzającym brak przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz jednym zdjęciem.

W przypadku wykupienia co najmniej 10 dodatkowych godzin jazdy istnieje możliwość negocjacji ceny!

Kurs podstawowy

Kurs weekendowy

Kurs indywidualny

*) Cena kursu przy wykonaniu badań lekarskich za pośrednictwem OSK KURSOR.

W tej cenie kursant otrzymuje również:

Zapraszamy do zapisów na jazdy w ramach kursu oraz doszkalające na samochodzie Škoda Fabia**).

**) Od 15.12.2011 r. egzaminy praktyczne na kat. B prawa jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie odbywają się samochodem Škoda Fabia Hatchback.

Godziny jazd są dopasowywane indywidualnie do potrzeb kursanta: mogą się odbywać w każdy dzień tygodnia w godz. 6:00—22:00. Nauka jazdy odbywa się na samochodach takich samych, jak na egzaminie państwowym. W ostatnich godzinach szkolenia jazdy odbywają się trasami egzaminacyjnymi wybieranymi przez egzaminatorów. Rezerwowanie jazd odbywa się telefonicznie pod numerem 515 152 432 w godzinach 9-17 w dni robocze. Czekamy na telefony od Państwa!

Kadrę stanowią instruktorzy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych oraz jazd doskonalących przed egzaminem państwowym.

Oferujemy również jazdy uzupełniające (doszkalające) oraz szkolenia dodatkowe.

Cena godziny jazdy uzupełniającej (doszkalającej) przed egzaminem wynosi 40 zł.