Ośrodek Szkoleniowy KURSOR o. Chełm

  • Ośrodek został zamknięty

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR w Chełmie został zamknięty

Szanowni Państwo!

1 stycznia 2016 r. chełmski oddział Ośrodka Szkoleniowego KURSOR został zamknięty.

Policealna Szkoła dla Dorosłych KURSOR w Chełmie w związku ze zmianą organu prowadzącego 1 lutego 2016 r. zmieniła nazwę na Policealna Szkoła Academia w Chełmie.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie zaprasza Państwa do dalszej współpracy, oferując możliwość organizacji różnych form dokształcania i doskonalenia zarówno w Państwa placówkach (szkolenia dla rad pedagogicznych), jak i w oddziałach w Lublinie i Zamościu.

Również Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie zaprasza Państwa do dalszej współpracy, oferując możliwość organizacji różnych form szkolenia i dokształcania w oddziałach w Lublinie i Zamościu.